Dzelzavas pagasta 2. bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000561

Adrese:

Bērzu iela 13A-20, Aizpurve, Dzelzavas pag., Madonas nov., LV-4873

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64829141 28649243 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Dzelzavas pagasta mājaslapa
Citas iestādes vietne Kultūras dati
Citas iestādes vietne Madonas novada biblioteka
Elektroniskais katalogs Madonas reģiona bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Madonas novada pašvaldība
Sociālie tīkli www.facebook.com
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Viola Strode

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000020913

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

26.02.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1406

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas datums:

17.09.2019

Akreditācijas termiņš:

17.09.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1967

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1967.gadā kā Dzelzavas ciema ,,Jaunbakānu” bibliotēka

Darbība:

Dzelzavas pagasta 2. bibliotēka ir pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas veic pagasta iedzīvotāju bibliotekāro, bibliogrāfisko un informacionālo apkalpošanu mikrorajonā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 8:00 16:30
Trešdiena 8:00 16:30
Piektdiena 8:00 16:00
Sestdiena 8:00 12:00
Papildu informācija:

Pusdienas pārtraukums 12.00-13.00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Bibliotēkas apmeklēšana, lietotāja pierakstīšana, konsultācijas par bibliotēkas darba kārtību, fondiem un informācijas meklēšanas iespējām Bezmaksas bibliotēkas apmeklēšana, lietotāja pierakstīšana, konsultācijas par bibliotēkas darba kārtību, fondiem un informācijas meklēšanas iespējām.
2. Krājuma izsniegšana Bezmaksas grāmatu, žurnālu, laikrakstu un citu dokumentu izsniegšana pēc lietotāju pieprasījuma.Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana, rezervēšana pa tālruni 64829141, e-pastu: dzelzavas2biblioteka@madona.lv, attālināti BIS Alise katalogā .
3. Datu bāzes Bezmaksas piekļuve datu bāzēm Letonika.lv un Lursoft.lv laikrakstu bibliotēka.
4. Uzziņas un informācija Bezmaksas konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku, bibliotekāro un faktogrāfisku uzziņu izpilde.
5. Datoru un interneta izmantošana Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana.
6. Lasīšanas un literatūru popularizējuši pasākumi Literatūras izstādes, konsultācijas, ekskursijas pa bibliotēku, tematiskie pasākumi.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Kopijas, izdrukas:
1.1. A4 formāta lapas 1 puse (Melnbalta) 0,07 EUR
1.2. A4 formāta lapas abas puses (Melnbaltas) 0.14 EUR
1.3. A4 formāta lapas 1 puse (Krāsaina) 0.28 EUR
1.4. A4 formāta lapas abas puses (Krāsainas) 0,57 EUR
.
2. Iespieddarbu pasūtīšana SBA Pasta izdevumus iespieddarbu nosūtīšanai atpakaļ - sedz klients.
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

2579

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

62

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

9

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

198

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

52

Pārējie:

146

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2700

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2341

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

359

Virtuālais apmeklējums:

137

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

6415

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

331

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2879
Seriālizdevumi 3536
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 21

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 19
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 8
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 11

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

589

Izslēgto dokumentu kopskaits:

537

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

5090

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 131 94 3221
Seriālizdevumi 458 442 1863
Audiovizuālie resursi 1 4
Attēlizdevumi 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 12 70

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 8
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 7
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2