Dzelzavas pagasta 1. bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000560

Adrese:

Jaunliepiņas, Dzelzava, Dzelzavas pag., Madonas nov., LV-4873

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64829047 28662452 @
Bibliotēkā @
Informācija internetvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Vineta Truhanova

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000020913

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

26.02.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1405

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.05.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

139A

Akreditācijas datums:

26.09.2013

Akreditācijas termiņš:

26.09.2018

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1901

Sākums:

Dibināta 1901.gadā. Vēsturiskais dibinātājs - Dzelzavas pagasta bibliotēkas biedrība.

Darbība:

Bibliotēka attīstās kā daudzfunkcionālas informācijas, izglītības un saturīga laika pavadīšanas iestāde. Darbības prioritātes ir darbs ar krājumu, darbs ar apmeklētājiem un profesionāla pilnveide.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00
Sestdiena 09:00 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Lietotāju reģistrācija bibliotēkā Bibliotēkas lietotāju pierakstīšana, konsultācijas par bibliotēkas darba kārtību, krājumu un informācijas meklēšanas iespējām.
Krājuma izsniegšana Grāmatu, žurnālu, laikrakstu, audiovizuālo materiālu un citu dokumentu izsniegšana līdzņemšanai vai izmantošanai uz vietas bibliotēkā pēc lasītāja pieprasījuma.
Bezmaksas interneta pieeja Lietotājiem paredzēto iekārtu un aprīkojuma izmantošana.
Informācijas meklējum sistēmu izmantošana Bibliotēkas informācijas resursu piedāvājums (katalogi, elektroniskās datu bāzes). Adresālo, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu saņemšana.
Bibliotēkas un literatūru popularizēšanas pasākumi Izstādes, tematiski pasākumi.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Kopija, izdruka no bibliotēkas krājumiem A4 formāts melnbalts 1 lpp. EUR 0.07
Kopija, izdruka no bibliotēkas krājumiem A4 formāts melnbalts abas puses EUR 0.14
Kopija, izdruka no bibliotēkas krājumiem A4 formāts krāsains 1 lpp. EUR 0.28
Kopija, izdruka no bibliotēkas krājumiem A4 formāts krāsains abas puses EUR 0.57
Kopija, izdruka no bibliotēkas krājumiem A3 formāts melnbalts 1 Lpp. EUR 0.11
Kopija, izdruka no bibliotēkas krājumiem A3 formāts melnbalts abas puses EUR 0.23
Kopija, izdruka no bibliotēkas krājumiem A3 formāts krāsains 1 lpp. aizpildījums līdz 25% 0.57
Kopija, izdruka no bibliotēkas krājumiem A3 formāts krāsains 1 lpp. aizpildījums 25%-100% 1.00
Kopija, izdruka no bibliotēkas krājumiem A3 formāts krāsains abas puses aizpildījums līdz 25% 1.00
Kopija, izdruka no bibliotēkas krājumiem A3 formāts krāsains abas puses aizpildījums 25%-100% 2.00
Pasūtīšana SBA (Starpbibliotēku abonents) kārtā Pasta izdevumi
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1895

Teritorijas kopējā platība (m2):

794

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

80

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

360

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

124

Pārējie:

236

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3705

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2360

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1345

Virtuālais apmeklējums:

1020

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5264

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1271

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2839
Seriālizdevumi 2425
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 1016

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 53
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 39
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 14

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

469

Izslēgto dokumentu kopskaits:

753

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

6776

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 5799 146 51 5894
Seriālizdevumi 1242 319 702 859
Audiovizuālie resursi 7 2 9
Attēlizdevumi 2 2
Elektroniskie resursi 12 12
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 1594 30 1624

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

52

Tematiskie pasākumi:

9

Projektizstrāde:

1