Dzelzavas pagasta 1. bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000560

Adrese:

Jaunliepiņas, Dzelzava, Dzelzavas pag., Madonas nov., LV-4873

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64829047 28662452 @
Bibliotēkā @
Informācija internetvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Vineta Truhanova

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000020913

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

26.02.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1405

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

139A

Akreditācijas datums:

26.09.2013

Akreditācijas termiņš:

26.09.2018

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1901

Sākums:

Dibināta 1901.gadā. Vēsturiskais dibinātājs - Dzelzavas pagasta bibliotēkas biedrība.

Darbība:

Bibliotēka attīstās kā daudzfunkcionālas informācijas, izglītības un saturīga laika pavadīšanas iestāde. Darbības prioritātes ir darbs ar krājumu, darbs ar apmeklētājiem un profesionāla pilnveide.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00
Sestdiena 09:00 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Lietotāju reģistrācija bibliotēkā Bibliotēkas lietotāju pierakstīšana, konsultācijas par bibliotēkas darba kārtību, krājumu un informācijas meklēšanas iespējām.
Krājuma izsniegšana Grāmatu, žurnālu, laikrakstu, audiovizuālo materiālu un citu dokumentu izsniegšana līdzņemšanai vai izmantošanai uz vietas bibliotēkā pēc lasītāja pieprasījuma.
Bezmaksas interneta pieeja Lietotājiem paredzēto iekārtu un aprīkojuma izmantošana.
Informācijas meklējum sistēmu izmantošana Bibliotēkas informācijas resursu piedāvājums (katalogi, elektroniskās datu bāzes). Adresālo, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu saņemšana.
Bibliotēkas un literatūru popularizēšanas pasākumi Izstādes, tematiski pasākumi.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Kopija, izdruka no bibliotēkas krājumiem A4 formāts melnbalts 1 lpp. EUR 0.07
Kopija, izdruka no bibliotēkas krājumiem A4 formāts melnbalts abas puses EUR 0.14
Kopija, izdruka no bibliotēkas krājumiem A4 formāts krāsains 1 lpp. EUR 0.28
Kopija, izdruka no bibliotēkas krājumiem A4 formāts krāsains abas puses EUR 0.57
Kopija, izdruka no bibliotēkas krājumiem A3 formāts melnbalts 1 Lpp. EUR 0.11
Kopija, izdruka no bibliotēkas krājumiem A3 formāts melnbalts abas puses EUR 0.23
Kopija, izdruka no bibliotēkas krājumiem A3 formāts krāsains 1 lpp. aizpildījums līdz 25% 0.57
Kopija, izdruka no bibliotēkas krājumiem A3 formāts krāsains 1 lpp. aizpildījums 25%-100% 1.00
Kopija, izdruka no bibliotēkas krājumiem A3 formāts krāsains abas puses aizpildījums līdz 25% 1.00
Kopija, izdruka no bibliotēkas krājumiem A3 formāts krāsains abas puses aizpildījums 25%-100% 2.00
Pasūtīšana SBA (Starpbibliotēku abonents) kārtā Pasta izdevumi
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1895

Teritorijas kopējā platība (m2):

794

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

80

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

303

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

109

Pārējie:

194

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2993

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2026

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

967

Virtuālais apmeklējums:

1015

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4445

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1003

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2540
Seriālizdevumi 1905
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 741

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 47
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 40
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 7

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

480

Izslēgto dokumentu kopskaits:

366

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

6890

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 153 100 5947
Seriālizdevumi 327 266 920
Audiovizuālie resursi 9
Attēlizdevumi 2
Elektroniskie resursi 12
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 41 1665

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda