Durbes pilsētas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000445

Adrese:

Skolas iela 5, Durbe, Durbes nov., LV-3440

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63498092 25708760 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas mājas lapa
Citas iestādes vietne Durbes novada mājas lapa
Elektroniskais katalogs Liepājas CZB reģiona elektroniskais katalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Irisa Volkeviča

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0374

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

10.12.2003

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

403 A

Akreditācijas datums:

07.09.2015

Akreditācijas termiņš:

07.09.2015

Vispārīgs raksturojums

Sākums:

Pirmās ziņas par bibliotēku atrodamas 1908. gadā ( Latviešu konversācijas vārdnīcā, 1928-1929g. 6076 – 6077. lpp.)

Darbība:

Bibliotēka ir Durbes novada pašvaldības kultūras centrs, kas nodrošina bibliotekāros pakalpojumus un informācijas pieejamību ikvienam novada iedzīvotājam un visiem interesentiem, veicina sabiedrības izaugsmi.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 16:30
Otrdiena 08:30 17:00
Trešdiena 08:30 17:00
Ceturtdiena 08:30 17:00
Piektdiena 08:30 17:00
Sestdiena 08:30 16:30
Papildu informācija:

Pusdienas pārtraukums 12:30 - 13:00 Svētdiena slēgta

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Grāmatu un preses izsniegšana Lai varētu izmantot iespēju ņemt grāmatas un periodiskos izdevumus lasīšanai uz mājām, jābūt bibliotēkā reģistrētam lietotājam.Lietotājus reģistrē, uzrādot pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu. Lietotājus līdz 14.gadu vecumam bibliotēkā reģistrē ar viena no vecāku vai tiem pielīdzināto personu rakstveida piekrišanu. Bibliotēkā saņemtie izdevumi lietotājam jāatdod līdz bibliotēkas noteiktajam termiņam: ◾ Grāmatām – 30 dienas ◾ Jaunieguvumiem – 14 dienas ◾Žurnāliem un paaugstināta pieprasījuma izdevumiem – 7dienas
2. e-katalogs Saņemot lietotāja vārdu un paroli savā bibliotēkā, lasītājs kopkatalogā var rezervēt grāmatas, pagarināt izsniegšanas termiņu, pierakstīties rindā populāras grāmatas saņemšanai.
3. Novadpētniecības rakstu un fotomateriālu krājums Par Durbes novadu, iestādēm un ievērojamiem novadniekiem.
4. Abonētās datubāzes Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka.
5. Datorpakalpojumi Pieeja bezmaksas interneta resursiem, bezvadu internets.
6. Ineternets Iespēja strādāt ar internetu, informācijas avotu katalogiem, tiešsaistes datubāzēm un citām datorprogrammām un izmantot bezvadu internetu.
7. Konsultācijas informācijas meklēšanā Konsultācijas lasītājiem un studējošajiem par informācijas meklēšanu elektroniskajos resursos, kas tiem nepieciešama pētnieciskajiem darbiem. Atbildēsim uz studējošos interesējošiem jautājumiem.
8. Starpbibliotēku abonementa pakalpojumi Starpbibliotēku abonements (SBA) sniedz iespēju bibliotēkas lietotājiem pasūtīt informācijas avotus, no citām novadu un Latvijas bibliotēkām un dokumentu piegādes centriem.
9. Jauno grāmatu dienas Grāmatas tiek iegādātas katru mēnesi . Jauno grāmatu diena aicinām ikvienu apmeklēt bibliotēku, lai atrastu savai gaumei atbilstošu lasāmvielu! Novada mājas lapā www.durbe.lv tiek ievietota īsa anotācija par jaunām grāmatām.
10. Tematiskie pasākumi Sveču diena; Meteņa diena; Lieldienas gaidot; Bibliotēkas nedēļa; Eiropas dienas; Zinību diena; Dzejas dienas; Miķeļa diena; Pirmsskolas bērniem Bērnu žūrija ( lasīšanas veicināšana pasākums); Ziemeļvalstu nedēļa; Gaidot Ziemassvētkus.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Kopēšana 1 A4 formāta lapa pieaugušajiem skolēniem A4 formāta lapa uz abām pusēm pieaugušajiem skolēniem 1 A3 formāta lapa pieaugušajiem skolēniem 1 A3 formāta lapa uz abām pusēm pieaugušajiem skolēniem 0.09 0.04 0.14 0.07 0.17 0.09 0.28 0.14
2. Informācijas iegūšana no datora 1 A4 formāta lapa melbalta izdruka pieaugušajiem skolēniem 1 A4 formāta lapa krāsaina izdruka pieaugušajiem skolēniem 0.09 0.04 0.92 0.43
3. Ieraksts matricā 1. matrica 2.00
4. Skenēšana 1. lappuse 0.28
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1961

Teritorijas kopējā platība (m2):

657,2

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

178,1

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

100

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

507

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

192

Pārējie:

315

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

7296

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3055

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

4241

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

41401

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

7037

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 34279
Seriālizdevumi 7122
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 16
Bērnu grāmatas 127

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 429
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 36
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 393

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

684

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

10264

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 8090 316 8406
Seriālizdevumi 1465 368 1833
Audiovizuālie resursi 25 25
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 1946 103 2049

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 12
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 10
Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

2

Skeneru kopskaits:

2

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

164

Tematiskie pasākumi:

16

Projektizstrāde:

1