Durbes pilsētas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000445

Adrese:

Skolas iela 5, Durbe, Durbes nov., LV-3440

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 25708760 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Bibliotēkas vietne Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas mājas lapa
Bibliotēkas vietne Durbes novada mājas lapa
Elektroniskais katalogs Liepājas reģiona elektroniskais katalogs
Bibliotēkas vietne Liepājas novada bibliotēkās
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Irisa Volkeviča

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000063895

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0374

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

10.12.2003

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

403 B

Akreditācijas datums:

25.08.2020

Akreditācijas termiņš:

25.08.2025

Vispārīgs raksturojums

Sākums:

Pirmās ziņas par bibliotēku atrodamas 1908. gadā ( Latviešu konversācijas vārdnīcā, 1928-1929g. 6076 – 6077. lpp.)

Darbība:

Bibliotēka ir Durbes novada pašvaldības kultūras centrs, kas nodrošina bibliotekāros pakalpojumus un informācijas pieejamību ikvienam novada iedzīvotājam un visiem interesentiem, veicina sabiedrības izaugsmi.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 16:30
Otrdiena 08:30 17:00
Trešdiena 08:30 17:00
Ceturtdiena 08:30 17:00
Piektdiena 08:30 17:00
Sestdiena 08:30 16:30
Papildu informācija:

Pusdienas pārtraukums 12:30 - 13:00 Svētdiena slēgta

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Grāmatu un preses izsniegšana Lai varētu izmantot iespēju ņemt grāmatas un periodiskos izdevumus lasīšanai uz mājām, jābūt bibliotēkā reģistrētam lietotājam.Lietotājus reģistrē, uzrādot pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu. Lietotājus līdz 14.gadu vecumam bibliotēkā reģistrē ar viena no vecāku vai tiem pielīdzināto personu rakstveida piekrišanu. Bibliotēkā saņemtie izdevumi lietotājam jāatdod līdz bibliotēkas noteiktajam termiņam: ◾ Grāmatām – 30 dienas ◾ Jaunieguvumiem – 14 dienas ◾Žurnāliem un paaugstināta pieprasījuma izdevumiem – 7dienas
2. e-katalogs Saņemot lietotāja vārdu un paroli savā bibliotēkā, lasītājs kopkatalogā var rezervēt grāmatas, pagarināt izsniegšanas termiņu, pierakstīties rindā populāras grāmatas saņemšanai.
3. Novadpētniecības rakstu un fotomateriālu krājums Par Durbes novadu, iestādēm un ievērojamiem novadniekiem.
4. Abonētās datubāzes Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka.
5. Datorpakalpojumi Pieeja bezmaksas interneta resursiem, bezvadu internets.
6. Ineternets Iespēja strādāt ar internetu, informācijas avotu katalogiem, tiešsaistes datubāzēm un citām datorprogrammām un izmantot bezvadu internetu.
7. Konsultācijas informācijas meklēšanā Konsultācijas lasītājiem un studējošajiem par informācijas meklēšanu elektroniskajos resursos, kas tiem nepieciešama pētnieciskajiem darbiem. Atbildēsim uz studējošos interesējošiem jautājumiem.
8. Starpbibliotēku abonementa pakalpojumi Starpbibliotēku abonements (SBA) sniedz iespēju bibliotēkas lietotājiem pasūtīt informācijas avotus, no citām novadu un Latvijas bibliotēkām un dokumentu piegādes centriem.
9. Jauno grāmatu dienas Grāmatas tiek iegādātas katru mēnesi . Jauno grāmatu diena aicinām ikvienu apmeklēt bibliotēku, lai atrastu savai gaumei atbilstošu lasāmvielu! Novada mājas lapā www.durbe.lv tiek ievietota īsa anotācija par jaunām grāmatām.
10. Tematiskie pasākumi Sveču diena; Meteņa diena; Lieldienas gaidot; Bibliotēkas nedēļa; Eiropas dienas; Zinību diena; Dzejas dienas; Miķeļa diena; Pirmsskolas bērniem Bērnu žūrija ( lasīšanas veicināšana pasākums); Ziemeļvalstu nedēļa; Gaidot Ziemassvētkus.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Kopēšana :
1.1. 1 A4 formāta lapa Pieaugušajiem / Skolēniem - 0.09 / 0.04
1.2. A4 formāta lapa uz abām pusēm Pieaugušajiem / Skolēniem - 0.14 / 0.07
1.3. 1 A3 formāta lapa Pieaugušajiem / Skolēniem - 0.17 / 0.09
1.4. 1 A3 formāta lapa uz abām pusēm Pieaugušajiem / Skolēniem - 0.28 / 0.14
2. Informācijas iegūšana no datora
2.1. 1 A4 formāta lapa - Melbalta izdruka Pieaugušajiem / Skolēniem - 0.09 / 0.04
2.2. 1 A4 formāta lapa - Krāsaina izdruka Pieaugušajiem / Skolēniem - 0.92 / 0.43
3. Ieraksts matricā 1. matrica - 2.00
4. Skenēšana 1. lappuse - 0.28
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Teritorijas kopējā platība (m2):

657,2

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

178,1

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

100

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

523

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

164

Pārējie:

359

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

4355

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2778

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1577

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

20873

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

866

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 14569
Seriālizdevumi 6304
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 3
Bērnu grāmatas 88

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 83
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 12
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 71

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

590

Izslēgto dokumentu kopskaits:

647

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

10629

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 333 14 8880
Seriālizdevumi 257 633 1688
Audiovizuālie resursi 42
Nošizdevumi 19
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 4
Bērnu grāmatas 83 3 2072

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 12
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 10
Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

2

Skeneru kopskaits:

2

Kopējamo iekārtu kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2