Durbes novada Lieģu bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000446

Adrese:

Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pag., Durbes nov., LV-3447

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63498071 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Liepājas CZB mājas lapa
Elektroniskais katalogs Liepājas reģiona CZB elektroniskais katalogs
Citas iestādes vietne Durbes Novada dome
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Agita Stase

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000063895

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

27.10.2004

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0404

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

06.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

414A

Akreditācijas datums:

07.09.2015

Akreditācijas termiņš:

07.09.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1935

Sākums:

Vēsturiskos materiālos Liepājas apriņķa pagastu gadagrāmatā (1935.gads) redzams, ka Tadaiķu pagastā Lauksaimnieku biedrībai „Skudriņa” ir bibliotēka ar 600 sējumiem.

Darbība:

* nodrošina lietotājiem brīvu pieeju bibliotēkas krājumiem - resursiem; * sniedz bibliotekāros, bibliogrāfiskos un informacionālos pakalpojumus; * nodrošina pieeju interneta resursiem; * nodrošina valsts un pašvaldības institūciju sagatavotās informācijas pieejamību; * organizē lasīšanu veicinošus pasākumus pirmsskolas skolas vecuma bērniem un viņu vecākiem; * realizē bibliotēkas lasītāju apmācību datoru un to iespējamo funkciju izmantošanā; * konsultē datubāzēs ietvertās informācijas meklēšanā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 14:00
Otrdiena 09:00 14:00
Trešdiena 09:00 14:00
Ceturtdiena 09:00 14:00
Piektdiena 12:00 18:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Literatūra
1.1. Brīvpieejas literatūras krājumu izsniegšana uz mājām
1.2. Periodikas izsniegšana uz mājām
1.3. Bibliogrāfiskās uzziņas un konsultācijas
1.4. Lasīšanu un grāmatu popularizējoši pasākumi VKKF kultūras programma "Bērnu žūrija”
2. IT
2.1. Bezmaksas pieeja interneta resursiem
2.2. Elektronisko katalogu izmantošana
2.3. 6 datorizētas lietotāju darba vietas
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Kopēšana - A4 formāta lapa/ skolas materiāli 0.04 līdz 0.09
2. Kopēšana - A4 formāta lapa no abām pusēm/ skolas materiāli 0.07 līdz 0.14
3. Melnbalta izdruka - A4 formāta lapa/ skolas materiālu izdruka 0.04 līdz 0.09
4. Krāsaina izdruka - A4 formāta lapa/ skolas materiālu izdruka 0.43 lidz 0.92
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
Durbes Novada dome
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Papildu informācija par infrastruktūru:

Bibliotēkas dibināšanas gads detēts ap 1935.gads. Vēsturiskos materiālos Liepājas apriņķa pagastu gadagrāmatā (1935.gads) redzams, ka Tadaiķu pagastā Lauksaimnieku biedrībai „Skudriņa” ir bibliotēka ar 600 sējumiem. Bibliotēka atrodas Durbes novada Lieģu kultūras nama otrajā stāvā.

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

55

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

195

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

59

Pārējie:

136

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1329

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

950

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

379

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2557

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

182

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1230
Seriālizdevumi 1327
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 12

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 60
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 30
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 30

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

519

Izslēgto dokumentu kopskaits:

74

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

5890

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 175 74 4097
Seriālizdevumi 344 0 1793
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 2
Bērnu grāmatas 1 7 36

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

2

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1