Durbes novada Lieģu bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000446

Adrese:

Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pag., Durbes nov., LV-3447

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63498071 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Liepājas CZB mājas lapa
Elektroniskais katalogs Liepājas reģiona CZB elektroniskais katalogs
Citas iestādes vietne Durbes Novada dome
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Agita Stase

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000063895

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

27.10.2004

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0404

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

06.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

414A

Akreditācijas datums:

07.09.2015

Akreditācijas termiņš:

07.09.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1935

Sākums:

Vēsturiskos materiālos Liepājas apriņķa pagastu gadagrāmatā (1935.gads) redzams, ka Tadaiķu pagastā Lauksaimnieku biedrībai „Skudriņa” ir bibliotēka ar 600 sējumiem.

Darbība:

* nodrošina lietotājiem brīvu pieeju bibliotēkas krājumiem - resursiem; * sniedz bibliotekāros, bibliogrāfiskos un informacionālos pakalpojumus; * nodrošina pieeju interneta resursiem; * nodrošina valsts un pašvaldības institūciju sagatavotās informācijas pieejamību; * organizē lasīšanu veicinošus pasākumus pirmsskolas skolas vecuma bērniem un viņu vecākiem; * realizē bibliotēkas lasītāju apmācību datoru un to iespējamo funkciju izmantošanā; * konsultē datubāzēs ietvertās informācijas meklēšanā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 14:00
Otrdiena 09:00 14:00
Trešdiena 09:00 14:00
Ceturtdiena 09:00 14:00
Piektdiena 12:00 18:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
Literatūra brīvpieejas literatūras krājumu izsniegšana uz mājām; periodikas izsniegšana uz mājām; bibliogrāfiskās uzziņas un konsultācijas; lasīšanu un grāmatu popularizējoši pasākumi (VKKF kultūras programma „Bērnu žūrija”).
IT bezmaksas pieeja interneta resursiem; elektronisko katalogu izmantošanu; 6 datorizētas lietotāju darba vietas;
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
Kopēšana A4 formāta lapa/skolas materiāli 0.04 līdz 0.09
Kopēšana A4 formāta lapa no abām pusēm/skolas materiāli 0.07 līdz 0.14
Melnbalta izdruka A4 formāta lapa/slolas materiālu izdruka 0.04 līdz 0.09
Krāsaina izdruka A4 formāta lapa/skolas materiālu izdruka 0.43 lidz 0.92
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
Durbes Novada dome
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1979

Papildu informācija par infrastruktūru:

Bibliotēkas dibināšanas gads detēts ap 1935.gads. Vēsturiskos materiālos Liepājas apriņķa pagastu gadagrāmatā (1935.gads) redzams, ka Tadaiķu pagastā Lauksaimnieku biedrībai „Skudriņa” ir bibliotēka ar 600 sējumiem. Bibliotēka atrodas Durbes novada Lieģu kultūras nama otrajā stāvā.

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

55

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

168

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

54

Pārējie:

114

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1362

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

979

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

383

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2970

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

918

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1827
Seriālizdevumi 1143
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 155

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 75
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 55
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 20

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

487

Izslēgto dokumentu kopskaits:

392

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

5445

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 154 71 3996
Seriālizdevumi 333 321 1449
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 2
Bērnu grāmatas 42

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda