Dundagas novada Vīdāles bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000760

Adrese:

Vīdales skola, Vīdale, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63254309 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Dundagas novada pašvaldība
Citas iestādes vietne Talsu Galvenā bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Santa Sniķere

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

LV90009115209

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0617

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

22.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

210B

Akreditācijas datums:

10.07.2019

Akreditācijas termiņš:

10.07.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1950

Sākums:

Vīdales bibliotēka savu darbību iedākusi 1950. gada decembrī kā Dundagas rajona Vīdales ciema bibliotēka. Tās apkalpes teritorijā ietilpa pieci apkārtējie ciemi un Vīdales 7gadīgā skola.

Darbība:

Dundagas novada Vīdales bibliotēka savā ciemā ir vienīgais kultūras un sabiedrisko aktivitāšu centrs. Bibliotēka nodrošina iedzīvotājiem brīvu neierobežotu informācijas saņemšanu ar interneta palīdzību un piekļuvi pieejamai literatūrai.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 11:00 15:00
Trešdiena 11:00 15:00
Piektdiena 11:00 15:00
Sestdiena 09:00 15:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
2. Abonētās datubāzes Letonika, Lursoft
3. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbu pasūtīšana un piegāde
4. Uzziņas un konsultācijas Tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Kopēšana, datorizdruka A4 formāta 1 Melnbalta teksta lappuse - 0,07
2. Kopēšana, datorizdruka A4 formāta 1 Krāsaina teksta lappuse - 0,14
3. Skenēšana A4 formāts - 0,06
4. Attēla kopēšana, datorizdruka A4 formāta Melnbalta lappuse - 0,14 - 0,57
5. Attēla kopēšana, datorizdruka A4 formāta Krāsaina lappuse - 0,21 - 0,64
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

564

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

64

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

9

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

77

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

16

Pārējie:

61

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

553

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

451

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

102

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3286

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

79

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 723
Seriālizdevumi 2563
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 79

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 90
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 90

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

349

Izslēgto dokumentu kopskaits:

715

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

4180

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 91 515 3290
Seriālizdevumi 258 200 884
Audiovizuālie resursi 1
Elektroniskais krājums (summa) 5
Citi elektroniskie resursi 5
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 12 54 373

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1