Dundagas novada Vīdāles bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000760

Adrese:

Vīdales skola, Vīdale, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63254309 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Latvijas Bibliotēku portāls
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Santa Nagla

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009115209

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0617

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

22.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

210A

Akreditācijas datums:

26.09.2013

Akreditācijas termiņš:

26.09.2018

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1950

Sākums:

Vīdales bibliotēka savu darbību iedākusi 1950. gada decembrī kā Dundagas rajona Vīdales ciema bibliotēka. Tās apkalpes teritorijā ietilpa pieci apkārtējie ciemi un Vīdales 7gadīgā skola.

Darbība:

Dundagas novada Vīdales bibliotēka savā ciemā ir vienīgais kultūras un sabiedrisko aktivitāšu centrs. Bibliotēka nodrošina iedzīvotājiem brīvu neierobežotu informācijas saņemšanu ar interneta palīdzību un piekļuvi pieejamai literatūrai.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 11:00 15:00
Trešdiena 11:00 15:00
Piektdiena 11:00 15:00
Sestdiena 09:00 15:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
2. Abonētās datubāzes Letonika, Lursoft
3. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbu pasūtīšana un piegāde
4. Uzziņas un konsultācijas Tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Kopēšana, datorizdruka A4 formāta 1melnbalta teksta lappuse 0,07
2. Kopēšana, datorizdruka A4 formāta 1krāsaina teksta lappuse 0,14
3. Skenēšana A4 formāts 0,06
4. Attēla kopēšana, datorizdruka A4 formāta melnbalta lappuse 0,14 - 0,57
5. Attēla kopēšana, datorizdruka A4 formāta krāsaina lappuse 0,21 - 0,64
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1879

Teritorijas kopējā platība (m2):

564

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

64

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

9

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

79

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

17

Pārējie:

62

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

871

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

697

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

174

Virtuālais apmeklējums:

0

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4342

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

138

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 725
Seriālizdevumi 3617
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 138

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 3
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 0
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 3
Starptautiskais starpbibliotēku abonements (SSBA):
SSBA Skaits
Kopējais starptautisko SBA skaits
No ārvalstu bibliotēkām saņemtie dokumenti 0
Uz ārvalstu bibliotēkām nosūtītie dokumenti 0

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

344

Izslēgto dokumentu kopskaits:

367

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

4786

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 88 171 3994
Seriālizdevumi 256 196 786
Audiovizuālie resursi 1
Elektroniskie resursi 5
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 25 0 425

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1