Dundagas novada Vīdāles bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000760

Adrese:

Vīdales skola, Vīdale, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63254309 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Latvijas Bibliotēku portāls
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Santa Nagla

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009115209

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0617

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

22.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

210B

Akreditācijas datums:

10.07.2019

Akreditācijas termiņš:

10.07.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1950

Sākums:

Vīdales bibliotēka savu darbību iedākusi 1950. gada decembrī kā Dundagas rajona Vīdales ciema bibliotēka. Tās apkalpes teritorijā ietilpa pieci apkārtējie ciemi un Vīdales 7gadīgā skola.

Darbība:

Dundagas novada Vīdales bibliotēka savā ciemā ir vienīgais kultūras un sabiedrisko aktivitāšu centrs. Bibliotēka nodrošina iedzīvotājiem brīvu neierobežotu informācijas saņemšanu ar interneta palīdzību un piekļuvi pieejamai literatūrai.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 11:00 15:00
Trešdiena 11:00 15:00
Piektdiena 11:00 15:00
Sestdiena 09:00 15:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
2. Abonētās datubāzes Letonika, Lursoft
3. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbu pasūtīšana un piegāde
4. Uzziņas un konsultācijas Tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Kopēšana, datorizdruka A4 formāta 1melnbalta teksta lappuse - 0,07
2. Kopēšana, datorizdruka A4 formāta 1krāsaina teksta lappuse - 0,14
3. Skenēšana A4 formāts - 0,06
4. Attēla kopēšana, datorizdruka A4 formāta melnbalta lappuse - 0,14 - 0,57
5. Attēla kopēšana, datorizdruka A4 formāta krāsaina lappuse - 0,21 - 0,64
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

564

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

64

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

9

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

78

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

18

Pārējie:

60

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

912

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

807

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

105

Virtuālais apmeklējums:

40

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4277

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

101

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 740
Seriālizdevumi 3537
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 101

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 9
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 5
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 4

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

309

Izslēgto dokumentu kopskaits:

549

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

4546

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 69 349 3714
Seriālizdevumi 240 200 826
Audiovizuālie resursi 1
Elektroniskie resursi 5
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 14 24 415

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1