Dundagas novada Kolkas pagasta Mazirbes bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000765

Adrese:

Mazirbes skola, Mazirbe, Kolkas pag., Dundagas nov., LV-3275

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 28656760 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Latvijas bibliotēku portāls
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Sniedze Švāģere

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009115309

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0622

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

22.01.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

215A

Akreditācijas datums:

26.09.2013

Akreditācijas termiņš:

26.09.2018

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1924

Sākums:

Dundagas novada Kolkas pagasta Mazirbes bibliotēka dibināta 1924. gadā

Darbība:

Bibliotēkas darbība virzīta uz iedzīvotāju bibliotekāro, bibliogrāfisko un informacionālo apkalpošanu. Tā veic kultūras, informācijas, izglītības, sociālās un izklaidējošās funkcijas.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 11:00 16:00
Otrdiena 14:00 18:00
Trešdiena 11:00 16:00
Piektdiena 14:00 18:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
2. Abonētās datu bāzes Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka
3. SBA pakalpojumi Iespieddarbu pasūtīšana un piegāde
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Kopēšana, datorizdruka A4 formāta melnbalta teksta lappuse 0,07
2. Kopēšana, datorizdruka A4 formāta krāsaina teksta lappuse 0,14
3. Skenēšana A4 formāts 0,06
4. Attēla kopēšana, datorizdruka A4 formāta melnbalta lappuse 0,14 - 0,57
5. Attēla kopēšana, datorizdruka A4 formāta krāsaina lappuse 0,21 - 0,64
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1940

Teritorijas kopējā platība (m2):

1632

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

50

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

8

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

152

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

29

Pārējie:

123

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1120

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1012

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

108

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4524

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

79

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3091
Seriālizdevumi 1433
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 65

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 11
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 9
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 2

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

443

Izslēgto dokumentu kopskaits:

378

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

3534

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 2918 124 46 2996
Seriālizdevumi 545 319 332 532
Audiovizuālie resursi 1 1
Elektroniskie resursi 5 5
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 509 6 15 500

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

19

Tematiskie pasākumi:

6