Dundagas novada Kolkas pagasta Mazirbes bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000765

Adrese:

Mazirbes skola, Mazirbe, Kolkas pag., Dundagas nov., LV-3275

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 28656760 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Latvijas bibliotēku portāls
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Sniedze Švāģere

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009115309

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0622

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

22.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

215B

Akreditācijas datums:

28.05.2019

Akreditācijas termiņš:

28.05.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1924

Sākums:

Dundagas novada Kolkas pagasta Mazirbes bibliotēka dibināta 1924. gadā

Darbība:

Bibliotēkas darbība virzīta uz iedzīvotāju bibliotekāro, bibliogrāfisko un informacionālo apkalpošanu. Tā veic kultūras, informācijas, izglītības, sociālās un izklaidējošās funkcijas.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 11:00 16:00
Otrdiena 14:00 18:00
Trešdiena 11:00 16:00
Piektdiena 14:00 18:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
2. Abonētās datu bāzes Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka
3. SBA pakalpojumi Iespieddarbu pasūtīšana un piegāde
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Kopēšana, datorizdruka A4 formāta melnbalta teksta lappuse 0,07
2. Kopēšana, datorizdruka A4 formāta krāsaina teksta lappuse 0,14
3. Skenēšana A4 formāts 0,06
4. Attēla kopēšana, datorizdruka A4 formāta melnbalta lappuse 0,14 - 0,57
5. Attēla kopēšana, datorizdruka A4 formāta krāsaina lappuse 0,21 - 0,64
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1940

Teritorijas kopējā platība (m2):

1632

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

50

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

8

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

133

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

18

Pārējie:

115

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1101

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1043

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

58

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4832

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

72

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3373
Seriālizdevumi 1459
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 68

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 5
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 4
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 1

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

414

Izslēgto dokumentu kopskaits:

317

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

3631

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 95 3091
Seriālizdevumi 319 317 534
Audiovizuālie resursi 1
Elektroniskie resursi 5
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 4 504

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2