Dundagas novada Kolkas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000764

Adrese:

"Zītari", Kolka, Kolkas pag., Talsu nov., LV-3275

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63276476 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Dundagas novada mājaslapa
Citas iestādes vietne Latvijas bibliotēku portāls
Sociālie tīkli Kolkas bibliotēka
Citas iestādes vietne Talsu Galvenā bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Olita Kalna

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000044165

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

07.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0621

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

31.05.2013

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

214B

Akreditācijas datums:

10.07.2019

Akreditācijas termiņš:

10.07.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1953

Sākums:

Laikrakstā " Jaunās Latviešu Avīzes" Nr.77 (27.09.1911.)lasāma ziņa, ka 1911.gada 9.septembrī reģistrēta Kolkasraga bibliotēkas biedrība.(Periodika.lv). 1928.gada janvārī kultūras fonds Latvijas jaunatnes savienības Kolkas nodaļai piešķiris grāmatu krājumu, kurš 1937.gada janvārī nodots ventspils aizsargu pulkam.Bibliotēka dibināta 1953.gadā.Sākotnējais inventārs: 2 grāmatu plaukti, grāmatu vitrīnas,galds un 3 krēsli, kurus sarūpēja Kolkas zivju konservu fabrika.

Darbība:

Bibliotēkas apmeklētāju apkalpošana, izglītošana, sadarbība ar pagasta iestādēm kultūrizglītojošu pasākumu organizēšanā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 11:00 19:00
Trešdiena 11:00 19:00
Ceturtdiena 13:00 19:00
Piektdiena 11:00 19:00
Sestdiena 09:00 14:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
2. Starpbibliotēku abonements Grāmatu pasūtīšana un piegāde
3. Abonētās datubāzes Letonika, Lursoft
4. Uzziņas un konsultācijas Bibliotēkas izmantošanas iespējas un uzziņu izpilde
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana, datorizdruka A4 formāta 1 Melnbalta teksta lappuse - 0,07
2. Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana, datorizdruka A4 formāta 1 Krāsaina teksta lappuse - 0,14
3. Skenēšana A4 formāts - 0,06
4. Attēla kopēšana, datorizdruka A4 formāta 1 Melnbalta lappuse - 0,14 - 0,57
5. Attēla kopēšana, datorizdruka A4 formāta 1 Krāsaina lappuse - 0,21 - 0,64
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

321

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

70

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

16

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

171

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

48

Pārējie:

123

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1314

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1161

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

153

Virtuālais apmeklējums:

472

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3903

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

317

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2383
Seriālizdevumi 1519
Audiovizuālie resursi 1
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 267

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 40
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 38
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 2

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

583

Izslēgto dokumentu kopskaits:

128

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

11155

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 253 128 10099
Seriālizdevumi 330 1034
Audiovizuālie resursi 5
Pārējie dokumenti 2
Elektroniskais krājums (summa) 15
Citi elektroniskie resursi 15
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 55 14 1578

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

2

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2