Dundagas novada Kolkas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000764

Adrese:

Zītari, Kolka, Kolkas pag., Dundagas nov., LV-3275

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63276476 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Kolkas pagasta mājaslapa
Citas iestādes vietne Dundagas novada mājaslapa
Citas iestādes vietne Latvijas bibliotēku portāls
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Olita Kalna

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000044165

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0621

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

22.01.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

214A

Akreditācijas datums:

26.09.2013

Akreditācijas termiņš:

26.09.2018

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1953

Sākums:

1928.gada janvārī kultūras fonds Latvijas Jaunatnes savienības Kolkas nodaļai piešķīris grāmatu krājumu t.s. tautas bibliotēku, kura 1937.gada janvārī nodota Ventspils aizsargu pulkam. Bibliotēka dibināta 1953.gadā.Sākotnējo inventāru 2 grāmatu plauktus, grāmatu vitrīnas, stendu, galdu un trīs krēslus sarūpējusi Kolkas zivju konservu fabrika.

Darbība:

Bibliotēkas apmeklētāju apkalpošana, informācijas sniegšana, sadarbība ar pagasta iestādēm kultūrizglītojošo pasākumu organizēšanā, līvu kultūras mantojuma popularizēšana.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 11:00 19:00
Trešdiena 11:00 19:00
Ceturtdiena 13:00 19:00
Piektdiena 11:00 19:00
Sestdiena 09:00 14:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
2. Starpbibliotēku abonements Grāmatu pasūtīšana un piegāde
3. Abonētās datubāzes Letonika, Lursoft
4. Uzziņas un konsultācijas Bibliotēkas izmantošanas iespējas un uzziņu izpilde
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana, datorizdruka A4 formāta 1 melnbalta teksta lappuse 0,07
2. A4 formāta 1 krāsaina teksta lappuse 0,14
3. Skenēšana A4 formāts 0,06
4. Attēla kopēšana, datorizdruka A4 formāta 1 melnbalta lappuse 0,14 - 0,57
5. A4 formāta 1 krāsaina lappuse 0,21 - 0,64
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1959

Teritorijas kopējā platība (m2):

321

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

70

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

16

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

234

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

71

Pārējie:

163

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

4393

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2689

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1704

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

10843

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

3252

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 7588
Seriālizdevumi 3255
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 1590

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 61
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 56
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 5

Digitalizācija pēc pieprasījuma

Elektroniski nosūtīto vienību kopskaits:

63

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

535

Izslēgto dokumentu kopskaits:

653

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

10675

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 9953 220 322 9851
Seriālizdevumi 821 315 331 805
Audiovizuālie resursi 5 5
Elektroniskie resursi 14 14
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 1476 49 46 1479

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

37

Tematiskie pasākumi:

11