Dundagas novada Kolkas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000764

Adrese:

Zītari, Kolka, Kolkas pag., Dundagas nov., LV-3275

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63276476 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Dundagas novada mājaslapa
Citas iestādes vietne Latvijas bibliotēku portāls
Sociālie tīkli Kolkas bibliotēka
Citas iestādes vietne Talsu Galvenā bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Olita Kalna

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000044165

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

07.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0621

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

31.05.2013

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

214B

Akreditācijas datums:

10.07.2019

Akreditācijas termiņš:

10.07.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1953

Sākums:

Laikrakstā " Jaunās Latviešu Avīzes" Nr.77 (27.09.1911.)lasāma ziņa, ka 1911.gada 9.septembrī reģistrēta Kolkasraga bibliotēkas biedrība.(Periodika.lv). 1928.gada janvārī kultūras fonds Latvijas jaunatnes savienības Kolkas nodaļai piešķiris grāmatu krājumu, kurš 1937.gada janvārī nodots ventspils aizsargu pulkam.Bibliotēka dibināta 1953.gadā.Sākotnējais inventārs: 2 grāmatu plaukti, grāmatu vitrīnas,galds un 3 krēsli, kurus sarūpēja Kolkas zivju konservu fabrika.

Darbība:

Bibliotēkas apmeklētāju apkalpošana, izglītošana, sadarbība ar pagasta iestādēm kultūrizglītojošu pasākumu organizēšanā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 11:00 19:00
Trešdiena 11:00 19:00
Ceturtdiena 13:00 19:00
Piektdiena 11:00 19:00
Sestdiena 09:00 14:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
2. Starpbibliotēku abonements Grāmatu pasūtīšana un piegāde
3. Abonētās datubāzes Letonika, Lursoft
4. Uzziņas un konsultācijas Bibliotēkas izmantošanas iespējas un uzziņu izpilde
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana, datorizdruka A4 formāta 1 melnbalta teksta lappuse - 0,07
2. Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana, datorizdruka A4 formāta 1 krāsaina teksta lappuse - 0,14
3. Skenēšana A4 formāts - 0,06
4. Attēla kopēšana, datorizdruka A4 formāta 1 melnbalta lappuse - 0,14 - 0,57
5. Attēla kopēšana, datorizdruka A4 formāta 1 krāsaina lappuse - 0,21 - 0,64
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

321

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

70

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

16

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

227

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

71

Pārējie:

156

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3237

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2615

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

622

Virtuālais apmeklējums:

329

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

8392

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

563

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3000
Seriālizdevumi 5392
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 308

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 41
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 34
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 7

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

504

Izslēgto dokumentu kopskaits:

508

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

10551

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 206 193 9784
Seriālizdevumi 298 315 746
Audiovizuālie resursi 5
Pārējie dokumenti 1
Elektroniskie resursi 15
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 36 32 1500

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2