Dundagas novada Centrālā bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000758

Adrese:

Talsu iela 7, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63232268 26484194 @ 63237851
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Latvijas bibliotēku portāls
Citas iestādes vietne Dundagas novada pašvaldības mājas lapa
Citas iestādes vietne Talsu Galvenās bibliotēkas mājas lapa
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ruta Emerberga

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009115209

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0615

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

22.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

208A

Akreditācijas datums:

26.09.2013

Akreditācijas termiņš:

26.09.2018

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1891

Sākums:

1891.gads. Dundagas bibliotēkas aizsākumi meklējami jau 19.gs.gadsimta 70-tajos gados. 1875.gada 6.oktobrī Dundagas pagasta valde nolēma pagasta namā ierīkot lasāmgaldu. 1891.gada 13.janvārī Dundagas sadraudzīgās biedrības „Vārpa” sapulcē nolēma dibināt bibliotēku. Šim nolūkam atļāva 50 rbļ. Pagasta valde jaunajai bibliotēkai nodeva arī savu bibliotēku – 450 sējumus, kas kopā ar iegādātajām grāmatām sastāda 600 sējumus.

Darbība:

Bibliotēkā lietotāji tiek apkalpoti pieaugušo abonementā, lasītavā un bērnu abonementā. Bibliotēkas lietotājiem piedāvājam grāmatas un preses izdevumus lietošanai uz vietas bibliotēkā un lasīšanai mājās, sniedzam uzziņas pēc pieprasījuma, veicam kopēšanas/printēšanas/skenēšanas pakalpojumus no bibliotēkā esošām krājuma vienībām vai klienta personīgajiem materiāliem. Nodrošināta bezmaksas interneta un datoru izmantošana. Savu darbu plānojam sadarbībā ar pārējām pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām, Talsu Galveno un Talsu bērnu bibliotēkām. Bibliotēkā tiek nodrošināta lasītājiem draudzīga un pamudinoša vide mācībām un saturīgai brīvā laika pavadīšanai.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 19:00 Vasaras periodā no 1.jūnija līdz 31.augustam 09:00 - 18:00
Otrdiena 09:00 19:00 Vasaras periodā no 1.jūnija līdz 31.augustam 09:00 - 18:00
Trešdiena 09:00 19:00 Vasaras periodā no 1.jūnija līdz 31.augustam 09:00 - 18:00
Ceturtdiena 09:00 19:00 Vasaras periodā no 1.jūnija līdz 31.augustam 09:00 - 18:00
Piektdiena 09:00 19:00 Vasaras periodā no 1.jūnija līdz 31.augustam 09:00 - 18:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pirmajā ceturtdienā no 10:00 līdz 14:00 sanitārās stundas - bibliotēka slēgta apmeklētājiem

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
2. Abonētās datu bāzes Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka
3. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbu pasūtīšana un piegāde
4. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Iespieddarbu un citu materiālu kopēšana, datorizdruka A4 formāta melnbalta 1 lappuse 0,07
2. A4 formāta krāsaina 1 lappuse 0,14
3. Skenēšana A4 formāta 1 lappuse 0,06
4. Attēla kopēšana, datorizdruka A4 formāta melnbalta 1 lappuse 0,14 - 0,57
5. A4 formāta krāsaina 1 lappuse 0,21 - 0,64
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1984

Teritorijas kopējā platība (m2):

1398,7

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

446,62

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

47

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

580

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

294

Pārējie:

286

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

10455

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

5785

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

4670

Virtuālais apmeklējums:

198

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

14889

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

3907

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 10563
Seriālizdevumi 4316
Audiovizuālie resursi 4
Elektroniskie resursi 6
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 1643

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 41
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 12
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 29

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

937

Izslēgto dokumentu kopskaits:

639

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

21118

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 432 239 19471
Seriālizdevumi 501 400 1560
Audiovizuālie resursi 50
Elektroniskie resursi 4 37
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 113 55 4132

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 12
Darbiniekiem 3
Lasītājiem 9
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1