Dundagas novada Centrālā bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000758

Adrese:

Talsu iela 7, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63232265 26484194 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Dundagas novada pašvaldības mājas lapa
Citas iestādes vietne Latvijas bibliotēku portāls
Citas iestādes vietne Talsu Galvenās bibliotēkas mājas lapa
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ruta Emerberga

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

LV90009115209

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0615

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

22.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

208B

Akreditācijas datums:

10.07.2019

Akreditācijas termiņš:

10.07.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1891

Sākums:

Dundagas bibliotēkas aizsākumi meklējami jau 19.gs.gadsimta 70-tajos gados. 1875.gada 6.oktobrī Dundagas pagasta valde nolēma pagasta namā ierīkot lasāmgaldu. 1891.gada 13.janvārī Dundagas sadraudzīgās biedrības „Vārpa” sapulcē nolēma dibināt bibliotēku. Šim nolūkam atļāva 50 rbļ. Pagasta valde jaunajai bibliotēkai nodeva arī savu bibliotēku – 450 sējumus, kas kopā ar iegādātajām grāmatām sastāda 600 sējumus

Darbība:

Bibliotēkā lietotāji tiek apkalpoti pieaugušo abonementā, lasītavā un bērnu abonementā. Bibliotēkas lietotājiem piedāvājam grāmatas un preses izdevumus lietošanai uz vietas bibliotēkā un lasīšanai mājās, sniedzam uzziņas pēc pieprasījuma, veicam kopēšanas/printēšanas/skenēšanas pakalpojumus no bibliotēkā esošām krājuma vienībām vai klienta personīgajiem materiāliem. Nodrošināta bezmaksas interneta un datoru izmantošana. Savu darbu plānojam sadarbībā ar pārējām pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām, Talsu Galveno un Talsu bērnu bibliotēkām. Bibliotēkā tiek nodrošināta lasītājiem draudzīga un pamudinoša vide mācībām un saturīgai brīvā laika pavadīšanai.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 19:00 Vasaras periodā no 1.jūnija līdz 31.augustam 09:00 - 18:00
Otrdiena 09:00 19:00 Vasaras periodā no 1.jūnija līdz 31.augustam 09:00 - 18:00
Trešdiena 09:00 19:00 Vasaras periodā no 1.jūnija līdz 31.augustam 09:00 - 18:00
Ceturtdiena 09:00 19:00 Vasaras periodā no 1.jūnija līdz 31.augustam 09:00 - 18:00
Piektdiena 09:00 19:00 Vasaras periodā no 1.jūnija līdz 31.augustam 09:00 - 18:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pirmajā ceturtdienā no 10:00 līdz 14:00 sanitārās stundas - bibliotēka slēgta apmeklētājiem

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
2. Abonētās datu bāzes Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka
3. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbu pasūtīšana un piegāde
4. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Iespieddarbu un citu materiālu kopēšana, datorizdruka A4 formāta melnbalta 1 lappuse - 0,07
2. Iespieddarbu un citu materiālu kopēšana, datorizdruka A4 formāta krāsaina 1 lappuse - 0,14
3. Skenēšana A4 formāta 1 lappuse - 0,06
4. Attēla kopēšana, datorizdruka A4 formāta melnbalta 1 lappuse - 0,14 - 0,57
5. Attēla kopēšana, datorizdruka A4 formāta krāsaina 1 lappuse - 0,21 - 0,64
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

1398,7

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

446,62

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

47

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

573

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

286

Pārējie:

287

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

10030

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

6249

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

3781

Virtuālais apmeklējums:

220

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

15000

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

3600

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 10134
Seriālizdevumi 4858
Audiovizuālie resursi 8
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 3444

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 43
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 15
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 28

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

945

Izslēgto dokumentu kopskaits:

936

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

21127

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 429 435 19465
Seriālizdevumi 516 501 1575
Audiovizuālie resursi 50
Elektroniskie resursi 37
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 116 146 4102

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 12
Darbiniekiem 3
Lasītājiem 9
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1