Dundagas novada Centrālā bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000758

Adrese:

Talsu iela 7, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63232268 26484194 @ 63237851
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Latvijas bibliotēku portāls
Citas iestādes vietne Dundagas novada pašvaldības mājas lapa
Citas iestādes vietne Talsu Galvenās bibliotēkas mājas lapa
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ruta Emerberga

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009115209

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0615

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

22.01.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

208A

Akreditācijas datums:

26.09.2013

Akreditācijas termiņš:

26.09.2018

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1891

Sākums:

1891.gads. Dundagas bibliotēkas aizsākumi meklējami jau 19.gs.gadsimta 70-tajos gados. 1875.gada 6.oktobrī Dundagas pagasta valde nolēma pagasta namā ierīkot lasāmgaldu. 1891.gada 13.janvārī Dundagas sadraudzīgās biedrības „Vārpa” sapulcē nolēma dibināt bibliotēku. Šim nolūkam atļāva 50 rbļ. Pagasta valde jaunajai bibliotēkai nodeva arī savu bibliotēku – 450 sējumus, kas kopā ar iegādātajām grāmatām sastāda 600 sējumus.

Darbība:

Bibliotēkā lietotāji tiek apkalpoti pieaugušo abonementā, lasītavā un bērnu abonementā. Bibliotēkas lietotājiem piedāvājam grāmatas un preses izdevumus lietošanai uz vietas bibliotēkā un lasīšanai mājās, sniedzam uzziņas pēc pieprasījuma, veicam kopēšanas/printēšanas/skenēšanas pakalpojumus no bibliotēkā esošām krājuma vienībām vai klienta personīgajiem materiāliem. Nodrošināta bezmaksas interneta un datoru izmantošana. Savu darbu plānojam sadarbībā ar pārējām pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām, Talsu Galveno un Talsu bērnu bibliotēkām. Bibliotēkā tiek nodrošināta lasītājiem draudzīga un pamudinoša vide mācībām un saturīgai brīvā laika pavadīšanai.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 19:00 Vasaras periodā no 1.jūnija līdz 31.augustam 09:00 - 18:00
Otrdiena 09:00 19:00 Vasaras periodā no 1.jūnija līdz 31.augustam 09:00 - 18:00
Trešdiena 09:00 19:00 Vasaras periodā no 1.jūnija līdz 31.augustam 09:00 - 18:00
Ceturtdiena 09:00 19:00 Vasaras periodā no 1.jūnija līdz 31.augustam 09:00 - 18:00
Piektdiena 09:00 19:00 Vasaras periodā no 1.jūnija līdz 31.augustam 09:00 - 18:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pirmajā ceturtdienā no 10:00 līdz 14:00 sanitārās stundas - bibliotēka slēgta apmeklētājiem

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
2. Abonētās datu bāzes Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka
3. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbu pasūtīšana un piegāde
4. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Iespieddarbu un citu materiālu kopēšana, datorizdruka A4 formāta melnbalta 1 lappuse 0,07
2. A4 formāta krāsaina 1 lappuse 0,14
3. Skenēšana A4 formāta 1 lappuse 0,06
4. Attēla kopēšana, datorizdruka A4 formāta melnbalta 1 lappuse 0,14 - 0,57
5. A4 formāta krāsaina 1 lappuse 0,21 - 0,64
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1984

Teritorijas kopējā platība (m2):

1398,7

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

446,62

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

47

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

568

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

220

Pārējie:

348

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

10844

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

6739

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

4105

Virtuālais apmeklējums:

162

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

15689

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

5734

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 11850
Seriālizdevumi 3829
Elektroniskie resursi 10
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 4111

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 53
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 19
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 34

Digitalizācija pēc pieprasījuma

Elektroniski nosūtīto vienību kopskaits:

404

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1024

Izslēgto dokumentu kopskaits:

469

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

20820

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 18740 538 19278
Seriālizdevumi 1443 485 469 1459
Audiovizuālie resursi 49 1 50
Elektroniskie resursi 33 33
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 3936 138 4074

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 12
Darbiniekiem 3
Lasītājiem 9
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

49

Tematiskie pasākumi:

27