Dunalkas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000460

Adrese:

Pagastmāja, Dunalka, Dunalkas pag., Durbes nov., LV-3452

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26252990 @
Pagasta padomē 29243175 @
Novada domē 63498097 @ 63484989
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Durbes novada mājas lapā
Citas iestādes vietne Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Gita Žīgure

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0385

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

05.01.2004

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

474A

Akreditācijas datums:

07.09.2015

Akreditācijas termiņš:

07.09.2019

Vispārīgs raksturojums

Sākums:

1948. gadā tika saņemtas pirmās grāmatas bibliotēkas veidošanai pēckara periodā, bet ir zināms, ka bibliotēka pastāvējusi jau ilgi pirms tam, 19.gs. beigās bijusi arī bibliotēkas biedrība.

Darbība:

Dunalkas bibliotēkas darbība vērsta uz lietotāju bibliotekāro un informacionālo apkalpošanu, uz iespieddarbu un citu dokumentu uzkrāšanu, uzskaiti, sistematizēšanu, kataloģizēšanu un saglabāšanu, kā arī uz esošo krājumu un informācijas resursu publisku pieejamību ikvienam apmeklētājam. Bibliotēka iekārto aktuālas iespieddarbu izstādes, piedalās novada pasākumu organizēšanā, piedalās Liepājas Centrālās Zinātniskās bibliotēkas un novadu bibliotēku elektroniskā kopkataloga veidošanā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 08:00 17:00
Trešdiena 08:00 17:00
Ceturtdiena 08:00 17:00
Piektdiena 11:00 17:00
Sestdiena 08:30 15:00
Papildu informācija:

Dotais darba laiks no septembra līdz maijam. Vasaras periodā (no jūnija līdz augustam) ar izmaiņām: pirmdienās no 8.30 līdz 15.00, savukārt, sestdienās slēgts.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
Datubāzes Bezmaksas piekļuve datu bāzēm internetā Letonika, Lursoft datu bāzes "Laikrakstu bibliotēkai".
Konsultācijas Konsultācijas darbam ar datoru un internetu, par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Kopēšana, izdruka melnbalta 0,09
Kopēšana, izdruka krāsaina 0,15 - 0,92
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1895

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

90

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

250

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

60

Pārējie:

190

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

4438

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3232

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1206

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

11302

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

716

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3384
Seriālizdevumi 7918
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 285

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 129
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 88
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 41

Digitalizācija pēc pieprasījuma

Elektroniski nosūtīto vienību kopskaits:

9

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

406

Izslēgto dokumentu kopskaits:

960

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

5380

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 4580 95 650 4025
Seriālizdevumi 1353 311 310 1354
Audiovizuālie resursi 1 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 1250 28 101 1177

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

22

Tematiskie pasākumi:

8

Projektizstrāde:

1