Druvienas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000307

Adrese:

Pagastmāja, Druviena, Druvienas pag., Gulbenes nov., LV-4426

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 29336710 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Gulbenes novada bibliotēka
Sociālie tīkli www.draugiem.lv
Elektroniskais katalogs www.gulbenesbiblioteka.lv
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Daiga Apsīte

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009116327

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

22.01.2014

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB4182

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

08.01.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

442A

Akreditācijas datums:

02.12.2015

Akreditācijas termiņš:

02.12.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1911

Sākums:

1911.gadā dibināta Druvienas bibliotēkas biedrība. 1918.gadā tiek izveidota sabiedriskā bibliotēka. Šīs ziņas ir no Latvijas Bibliotēku padomes gadagrāmatas.

Darbība:

Bibliotēka ir Druvienas pagasta pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas veic kultūras mantojuma- iespieddarbu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu u.c. Nodrošina esošās informācijas publisku pieejamību un izmantošanu, veicina pagasta sabiedrības izaugsmi un mūžizglītības procesu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00
Sestdiena 09:00 16:00
Papildu informācija:

Svētdiena un pirmdiena - brīvs Katra mēneša 1. un 3. piektdiena metodiskās dienas (apmeklētājiem slēgta)

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Krājuma izmantošana Brīva pieeja bibliotēkas fondam
Iespieddarbu un citu dokumentu izsniegšana Grāmatu, žurnālu, laikrakstu un citu dokumentu izsniegšana uz mājām
Datori un internets Datoru un interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
Novadpētniecības materiālu izmantošana Novadpētniecības mapju un citu materiālu izmantošana
Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku uzziņu izpilde
Elektroniskā datu bāze Bezmaksas piekļuve datu bāzei Letonika, Lursoft
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Kopēšana A4
Kopēšana A3
Izdruka A4
Izdruka krāsaina A4
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1982

Teritorijas kopējā platība (m2):

1350

Papildu informācija par infrastruktūru:

Administratīvā ēka, kurā atrodas bibliotēka, kultūras nams, pagasta pārvalde, pasts, feldšerpunkts.

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

83

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

18

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

185

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

42

Pārējie:

143

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

4331

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3405

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

926

Sociālo tīklu apmeklējums:

53

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4790

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

743

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2359
Seriālizdevumi 2431
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 701

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 20
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 11
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 9

Digitalizācija pēc pieprasījuma

Elektroniski nosūtīto vienību kopskaits:

255

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

644

Izslēgto dokumentu kopskaits:

362

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

5554

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 4106 285 309 4082
Seriālizdevumi 1166 359 53 1472
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 1072 98 2 1168

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Digitalizācija

Digitalizēto kolekciju pieejamība:
Kur pieejamas Kolekciju skaits
Europeana 0

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

12

Tematiskie pasākumi:

20