Drustu pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000217

Adrese:

Palsas iela 11, Drusti, Drustu pag., Raunas nov., LV-4132

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64129749 27877794 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Raunas novads
Elektroniskais katalogs Cēsu reģiona pašvaldību un skolu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Cēsu Centrālā bibliotēka
Sociālie tīkli Draugiem
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Maira Strazdiņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000058540

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

14.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0747

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.02.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

262A

Akreditācijas datums:

12.09.2014

Akreditācijas termiņš:

12.09.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1897

Sākums:

1897

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 13:00
Otrdiena 08:00 18:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 08:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Sestdiena 09:00 12:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1 Lasītāju apkalpošana un informācijas uzziņu sniegšana
2 Grāmatu un periodikas izsniegšana uz mājām
3 Datoru un interneta izmantošana bez maksas
4 Piekļuve datu bāzēm www.letonika.lv un www.news.lv
5 Bibliotēkas fondā neesošu iespieddarbu un nepieciešamās informācijas pieprasīšana no citām bibliotēkām
6 Iespēja patstāvīgi (ar bibliotekāra konsultāciju) apgūt datora un interneta lietošanas prasmes
7 Bez maksas portālāwww.filmas.lv skatīties latviešu filmas
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Melnbaltā un krāsu kopēšana A4 melnbalta 1 lapa A4 melnbalta 1 lapa abas puses A4 krāsaina 1 lapa A4 krāsaina 1 lapa abas puses A3 melnbalta 1 lapa A3 melnbalta 1 lapa abas puses A3 krāsaina 1 lapa A3 krāsaina 1 lapa abas puses 0.08 0.14 0.13. 0.26 0.15 0.29 0.27 0.52
Melnbaltā un krāsu printēšana melnbalta 1 lapa krāsaina 1 lapa 0.14 0.36
Skenēšanas 1 lapa 0.14
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1897

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

110

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

25

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

277

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

98

Pārējie:

179

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

4406

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2538

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1868

Virtuālais apmeklējums:

291

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

7986

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1316

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3246
Seriālizdevumi 4705
Audiovizuālie resursi 1
Attēlizdevumi 8
Pārējie dokumenti 26
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 907

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 314
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 277
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 37

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

578

Izslēgto dokumentu kopskaits:

52

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

7797

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 106 52 6334
Seriālizdevumi 461 1419
Audiovizuālie resursi 14
Kartogrāfiskie materiāli 3
Nošizdevumi 13
Attēlizdevumi 1
Pārējie dokumenti 11 11
Elektroniskie resursi 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 49 10 1153

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2