Dobeles novada Zebrenes bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000302

Adrese:

Upītes, Zebrene, Zebrenes pag., Dobeles nov., LV-3731

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63700165 29982613 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Dobeles novada Centrālās bibliotēkas mājas lapa
Citas iestādes vietne Dobeles novada mājas lapa
Elektroniskais katalogs Dobeles, Auces un Tērvetes novadu bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Santa Šķērsta

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009167361

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

05.10.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1535

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.07.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

583A

Akreditācijas datums:

31.08.2016

Akreditācijas termiņš:

31.08.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1966

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1966. Dibināta kā p/s Zebrene arodbiedrības bibliotēka. Sākumā bibliotēkas fonds bija ļoti neliels, tikai pāris simti grāmatu. Šīs grāmatas bibliotēkas izveidei dāvināja vietējie iedzīvotāji.

Darbība:

Zebrenes pagasta bibliotēka ir vietējās nozīmes izglītības, informācijas centrs, kurš sniedz pagasta iedzīvotājiem nepieciešamās zināšanas un informāciju, organizē izstādes un dažādus pasākumus, veicina sabiedrības kopīgu attīstību. Bibliotēkas mērķis ir nostiprināt bibliotēkas lomu sabiedrībā, radot bibliotēkā vidi, kur katrs apmeklētājs var lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 10:00 16:00
Sestdiena 10:00 14:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Datori un internets Datori ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
2. Abonētās datu bāzes Lursoft, Letonika
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Kopēšana Melnbalta A4 lapa EUR 0.10
2. Datorizdruka Melnbalta A4 lapa EUR 0.10
3. Datorizdruka Krāsaina A4 lapa EUR 0.80
4. Skenēšana EUR 0.20
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1972

Teritorijas kopējā platība (m2):

1914

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

126

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

129

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

42

Pārējie:

87

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1540

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1266

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

274

Sociālo tīklu apmeklējums:

743

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1182

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

90

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 817
Seriālizdevumi 365
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 90

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 44
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 35
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 9

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

488

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

5575

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 4079 95 4174
Seriālizdevumi 1005 393 1398
Audiovizuālie resursi 3 3
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 979 23 1002

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

16

Tematiskie pasākumi:

23