Dobeles novada Zebrenes bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000302

Adrese:

Upītes, Zebrene, Zebrenes pag., Dobeles nov., LV-3731

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63700165 29982613 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Dobeles novada Centrālā bibliotēka
Citas iestādes vietne Dobeles novads
Elektroniskais katalogs Dobeles, Auces un Tērvetes novadu bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Santa Šķērsta

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009167361

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

05.10.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1535

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.07.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

583A

Akreditācijas datums:

31.08.2016

Akreditācijas termiņš:

31.08.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1966

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1966. Dibināta kā p/s Zebrene arodbiedrības bibliotēka. Sākumā bibliotēkas fonds bija ļoti neliels, tikai pāris simti grāmatu. Šīs grāmatas bibliotēkas izveidei dāvināja vietējie iedzīvotāji.

Darbība:

Zebrenes pagasta bibliotēka ir vietējās nozīmes izglītības, informācijas centrs, kurš sniedz pagasta iedzīvotājiem nepieciešamās zināšanas un informāciju, organizē izstādes un dažādus pasākumus, veicina sabiedrības kopīgu attīstību. Bibliotēkas mērķis ir nostiprināt bibliotēkas lomu sabiedrībā, radot bibliotēkā vidi, kur katrs apmeklētājs var lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 09:00 16:00
Trešdiena 09:00 16:00 Katra mēneša pēdējā trešdiena ir noteikta kā Metodiskā diena, bibliotēka slēgta.
Ceturtdiena 09:00 15:00
Piektdiena 09:00 15:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datori ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
2. Abonētās datu bāzes Lursoft, Letonika
3. Starpbibliotēku aboniments Iespieddarbus, kuri nav Zebrenes bibliotēkā krājumā, var pasūtīt izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
4. Apmācības Bezmaksas apmācības un konsultācija darbā ar datoru un internetu un pieejamām datu bāzēm.
5. ''3td E-GRĀMATU bibliotēka'' Reģistrētajiem bibliotēkas lietotājiem piedāvā bez maksas lasīt e-grāmatas tiešsaistē mobilajā ierīcē vai datorā.
6. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde.
7. Pasākumi Literāri , izzinoši pasākumi, radošās darbnīcas
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Kopēšana Melnbalta A4 lapa - EUR 0.12
2. Datorizdruka Melnbalta A4 lapa - EUR 0.12
3. Datorizdruka Krāsaina A4 lapa - EUR 0.83
4. Skenēšana EUR 0.21
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

1914

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

126

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

103

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

22

Pārējie:

81

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1378

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1116

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

262

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1985

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

242

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1198
Seriālizdevumi 760
Pārējie dokumenti 27
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 161

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 26
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 15
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 11

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

416

Izslēgto dokumentu kopskaits:

7

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

5796

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 120 7 3773
Seriālizdevumi 295 1983
Audiovizuālie resursi 30
Pārējie dokumenti 1 10
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 39 1063

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1