Dobeles novada Naudītes bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000293

Adrese:

Naudītes skola, Naudīte, Naudītes pag., Dobeles nov., LV-3724

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
25488424 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Dobeles novada Centrālās bibliotēkas mājaslapa
Citas iestādes vietne Dobeles novada mājaslapa
Elektroniskais katalogs Dobeles, Auces un Tērvetes novadu bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Olga Kursiša

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009167361

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB2526

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.07.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

687A

Akreditācijas datums:

05.09.2016

Akreditācijas termiņš:

05.09.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1922

Sākums:

Naudītes bibliotēka dibināta 1922. gadā Izglītības un kultūras biedrības "Imanta "paspārnē. Atjaunota 1945. gadā.

Darbība:

Naudītes bibliotēka ir vietējās nozīmes bibliotēka. Te ir iespēja izmantot grāmatu krājumu, datorus un internetu nepieciešamās informācijas iegūšanai.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 8:00 14:00
Otrdiena 8:00 17:00 Pusdienu pārtraukums 12:00 - 13:00
Trešdiena 8:00 17:00 Pusdienu pārtraukums 12:00 - 13:00
Ceturtdiena 8:00 17:00 Pusdienu pārtraukums 12:00 - 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Datori un internets Datori ar interneta pieslēgumu
2. Abonētās datu bāzes LURSOFT, LETONIKA
3. Bezvadu internets Bezmaksas WiFi
4. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības un konsultācijas darbam ar datoru un internetu
5. Pasākumi un izstādes Bibliotēkas organizēto pasākumu apmeklējumi un izvietoto izstāžu apskate bez maksas
6. Krājums Bibliotēkas krājumā esošo iespieddarbu un citu dokumentu saņemšana līdzņemšanai. Iespieddarbu un citu dokumentu izmantošana bibliotēkā uz vietas. Novadpētniecības materiāli.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Kopēšana melnbalta A4 lapa EUR 0.10
2. Izdruka melnbalta A4 lapa EUR 0.10
3. Skenēšana EUR 0.20
4. Kopēšana krāsaina A4 lapa EUR 0.80
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1993

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

73,8

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

13

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

151

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

22

Pārējie:

129

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1805

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1773

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

32

Sociālo tīklu apmeklējums:

1294

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

7636

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

35

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2079
Seriālizdevumi 5557
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 35

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 19
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 17
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 2

Digitalizācija pēc pieprasījuma

Elektroniski nosūtīto vienību kopskaits:

2

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

340

Izslēgto dokumentu kopskaits:

898

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

1381

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 1439 90 898 631
Seriālizdevumi 500 250 750
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 251 251

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

22

Tematiskie pasākumi:

6