Dobeles novada Naudītes bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000293

Adrese:

Naudītes skola, Naudīte, Naudītes pag., Dobeles nov., LV-3724

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
25488424 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Dobeles novada Centrālā bibliotēka
Citas iestādes vietne Dobeles novads
Elektroniskais katalogs Dobeles, Auces un Tērvetes novadu bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Olga Kursiša

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009167361

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB2526

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.07.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

687A

Akreditācijas datums:

05.09.2016

Akreditācijas termiņš:

05.09.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1922

Sākums:

Naudītes bibliotēka dibināta 1922. gadā Izglītības un kultūras biedrības "Imanta "paspārnē. Atjaunota 1945. gadā.

Darbība:

Naudītes bibliotēka ir vietējās nozīmes bibliotēka. Te ir iespēja izmantot grāmatu krājumu, datorus un internetu nepieciešamās informācijas iegūšanai.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 14:00
Otrdiena 08:00 17:00 Pusdienu pārtraukums 12:00 - 13:00
Trešdiena 08:00 17:00 Pusdienu pārtraukums 12:00 - 13:00
Ceturtdiena 08:00 17:00 Pusdienu pārtraukums 12:00 - 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datori ar interneta pieslēgumu
2. Abonētās datu bāzes LURSOFT, LETONIKA
3. Bezvadu internets Bezmaksas WiFi
4. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības un konsultācijas darbam ar datoru un internetu
5. Pasākumi un izstādes Bibliotēkas organizēto pasākumu apmeklējumi un izvietoto izstāžu apskate bez maksas
6. Krājums Bibliotēkas krājumā esošo iespieddarbu un citu dokumentu saņemšana līdzņemšanai. Iespieddarbu un citu dokumentu izmantošana bibliotēkā uz vietas. Novadpētniecības materiāli.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Kopēšana melnbalta A4 lapa EUR 0.12
2. Izdruka melnbalta A4 lapa EUR 0.12
3. Skenēšana EUR 0.21
4. Kopēšana krāsaina A4 lapa EUR 0.83
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1991

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Naudītes pamatskola Pašvaldības īpašums 1991.
Teritorijas kopējā platība (m2):

79

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

79

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

13

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

153

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

13

Pārējie:

140

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1760

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1734

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

26

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3785

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

312

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1472
Seriālizdevumi 2313
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 44

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 35
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 28
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 7

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

348

Izslēgto dokumentu kopskaits:

341

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

2775

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 98 91 2525
Seriālizdevumi 250 250 250
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 1 2 140

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1