Dobeles novada Naudītes bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000293

Adrese:

Naudītes skola, Naudīte, Naudītes pag., Dobeles nov., LV-3724

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
63700164 25488424 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Dobeles novada Centrālā bibliotēka
Citas iestādes vietne Dobeles novads
Elektroniskais katalogs Dobeles, Auces un Tērvetes novadu bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli draugiem.lv
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Olga Kursiša

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009167361

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB2526

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.07.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

687A

Akreditācijas datums:

05.09.2016

Akreditācijas termiņš:

05.09.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1922

Sākums:

Naudītes bibliotēka dibināta 1922. gadā Izglītības un kultūras biedrības "Imanta"paspārnē. Atjaunota 1945. gadā.

Darbība:

Naudītes bibliotēka ir vietējās nozīmes bibliotēka.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 14:00
Otrdiena 08:00 17:00 Pusdienas laiks -12:00-13:00
Trešdiena 08:00 17:00 Pusdienas laiks - 12:00 - 13:00
Ceturtdiena 08:00 17:00 Pusdienas laiks - 12:00 - 13:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā trešdiena - Metodiskā diena, bibliotēka slēgta!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori ar internets Datori ar interneta pieslēgumu.
2. Abonētās datu bāzes. LURSOFT, LETONIKA
3. Bezvadu internets. Bezmaksas WiFi
4. Apmācības un konsultācijas. Bezmaksas konsultācijas ar datoru un internetu.
5. Pasākumi un izstādes. Bibliotēkā organizēto pasākumu apmeklējumi un izlikto izstāžu apskate bez maksas.
6. Krājums. Bibliotēkas krājumā esošo iespieddarbu un citu dokumentu saņemšana līdznešanai. iespieddarbu un citu dokumentu izmantošana bibliotēkā uz vietas. Novadpētniecības materiāli.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Kopēšana. Melnbalta A4 lapa - EUR 0.12
2. Izdruka. Melnbalta A4 lapa - EUR 0.12
3. Skenēšana. EUR - 0.21
4. Kopēšana. Krāsaina A4 lapa - EUR - 0.83
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Naudītes bibliotēka p/n Naudīte, Naudītes pamatskola, Dobeles novads.LV3724 Pašvaldības īpašums 1991

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

124,3

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

14

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

111

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

11

Pārējie:

100

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1664

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1647

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

17

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3358

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

31

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1180
Seriālizdevumi 2178
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 31

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 3
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 2
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 1

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

455

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

3593

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 205 2843
Seriālizdevumi 250 750
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 26 166

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1