Dobeles novada Lejasstrazdu bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-011899

Adrese:

Stariņi, Lejasstrazdi, Dobeles pag., Dobeles nov., LV-3722

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63700802 20246442 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Dobeles novada Centrālā bibliotēka
Elektroniskais katalogs Dobeles, Auces un Tērvetes novadu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Dobeles novads
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ludmila Zaremba

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009167361

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

05.10.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1854

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

02.03.2006

Piederība

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

575A

Akreditācijas datums:

31.08.2016

Akreditācijas termiņš:

31.08.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

2006

Sākums:

2006.g. 2. martā , Lejasstrazdu bibliotēka darbojas kā informācijas centrs Lejasstrazdos

Darbība:

Vietēja nozīmes bibliotēkas statuss

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 12:00 16:00 Katra mēneša pēdējā trešdiena ir noteikta kā Metodiskā diena!
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 16:00
Papildu informācija:

Vasaras darba laiks (1. jūnijs-31. augusts) Pirmdiena slēgts, Otrdiena-slēgts, Trešdiena 9.00-16.00 Ceturtdiena 9.00-16.00 Piektdiena 9.00-16.00 Sestdiena 9.00-14.00 Svētdiena slēgts

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datori ar interneta pieslēgumu.
2. Abonētās datu bāzes Letonika.lv, News.lv
3. Uzziņas Tematisku uzziņu sniegšana.
4. Pasākumi un izstādes Bibliotēku, literatūru un lasīšanu popularizējošu, kā arī tematisku pasākumu un izstāžu organizēšana.
5. Bezvadu internets Iespēja pieslēgties bibliotēkas WiFi ar savu datoru, planšetdatoru vai viedtālruni.
6. Lasītavas pakalpojumi Uzziņu izdevumu- enciklopēdiju, vārdnīcu u.c. izdevumu- tematisko materiālu mapju un kalendārā gada preses izdevumu izmantošana uz vietas biblotēkā.
7. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar datu bāzēm, konsultācijas darbam ar datoru un internetu.
8. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Lejasstrazdu bibliotēkas krājumā, var pasūtīt izmantojot starpbibliotēku ierīcē vai datorā.
9. Izdevumu rezervēšana,nodošanas termiņa pagarināšana Izmantojot bibliotēkā piešķirtos autorizācijas datu attālinātai piekļuvei elektroniskajā katalogā.
10. "3td. E- GRĀMATU bibliotēka" Reģistrētajiem bibliotēkas lietotājiem piedāvā bez maksas lasīt e - grāmatas tiešsaiste mobilajā ierīcē vai datorā.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Kopēšana A4 formāta lapa - EUR 0.12
2. Datorizdruka A4 formāta Melnbalta - EUR 0.12
3. Datorizdruka A4 formāta Krāsainais - EUR 0.83
4. Kopēšana A4 formāta Krāsains - EUR 0.83
5. Skenēšana EUR 0.21
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Pašvaldības īpašums

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

79,49

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

125

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

53

Pārējie:

72

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2612

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1125

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1487

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3005

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1232

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1227
Seriālizdevumi 1505
Pārējie dokumenti 273
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 338

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 313
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 285
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 28

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

274

Izslēgto dokumentu kopskaits:

59

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

3572

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 95 59 3019
Seriālizdevumi 169 541
Audiovizuālie resursi 1
Pārējie dokumenti 10 11
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 6 320

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1