Dobeles novada Lejasstrazdu bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-011899

Adrese:

Stariņi, Lejasstrazdi, Dobeles pag., Dobeles nov., LV-3722

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63700802 20246442 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Dobeles novada Centrālās bibliotēkas mājaslapa
Elektroniskais katalogs Dobeles, Auces un Tērvetes novadu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Dobeles novada mājaslapa
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ludmila Zaremba

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009167361

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

05.10.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1854

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

02.03.2006

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

575A

Akreditācijas datums:

31.08.2016

Akreditācijas termiņš:

31.08.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

2006

Sākums:

2006.g. 2. martā , Lejasstrazdu bibliotēka darbojas kā informācijas centrs Lejasstrazdos

Darbība:

Vietēja nozīmes bibliotēkas statuss

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 16:00
Sestdiena 10:00 14:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Datori un internets Datori ar interneta pieslēgumu.
2. Abonētās datu bāzes Letonika.lv News.lv
3. Uzziņas Tematisku uzziņu sniegšana.
4. Pasākumi un izstādes Bibliotēku, literatūru un lasīšanu popularizējošu, kā arī tematisku pasākumu un izstāžu organizēšana.
5. Bezvadu internets Iespēja pieslēgties bibliotēkas WiFi ar savu datoru, planšetdatoru vai viedtālruni.
6. Lasītavas pakalpojumi Uzziņu izdevumu- enciklopēdiju, vārdnīcu u.c. izdevumu- tematisko materiālu mapju un kalendārā gada preses izdevumu izmantošana uz vietas biblotēkā.
7. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar datu bāzēm, konsultācijas darbam ar datoru un internetu.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Kopēšana A4 formāta lapa EUR 0.10
2. Datorizdruka A4 formāta melnbalta EUR 0.10
3. Datorizdruka A4 formāta krāsainais EUR 0.80
4. Kopēšana A4 formāta krāsains EUR 0.80
5. Skenēšana EUR 0.20
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1967

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

93,72

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

127

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

66

Pārējie:

61

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2081

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

947

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1134

Virtuālais apmeklējums:

794

Sociālo tīklu apmeklējums:

593

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3014

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

583

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1363
Seriālizdevumi 1651
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 583

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 307
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 272
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 35

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

300

Izslēgto dokumentu kopskaits:

233

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

3568

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 2875 120 65 2930
Seriālizdevumi 626 180 168 638
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 347 27 21 353

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

26

Tematiskie pasākumi:

18