Dobeles novada Jaunbērzes bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000290

Adrese:

Ceriņu iela 2, Jaunbērze, Jaunbērzes pag., Dobeles nov., LV-3717

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63723768 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Dobeles novada Centrālās bibliotēkas mājas lapa
Citas iestādes vietne Dobeles novada mājas lapa
Elektroniskais katalogs Dobeles, Auces un Tērvetes novadu bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Anita Antanoviča

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009167361

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

05.10.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1523

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.07.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

685A

Akreditācijas datums:

31.08.2016

Akreditācijas termiņš:

31.08.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1947

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1947.gada 1. martā.

Darbība:

Bibliotēka ir pašvaldības kultūras iestāde,kas nodrošina bibliotekāros pakalpojumus un informācijas pieejamību ikvienam pagasta iedzīvotājam un visiem interesentiem, veicina pagasta sabiedrības izaugsmi un piedalās mūžizglītības procesā. Bibliotēka ir vietējās sabiedrības informācijas aprites vieta. Tā ir vienīgā bibliotēka pagastā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 17:00 Pusdienas pārtraukums 12:00 līdz 13:00
Otrdiena 08:00 17:00 Pusdienas pārtraukums 12:00 līdz 13:00
Trešdiena 08:00 17:00 Pusdienas pārtraukums 12:00 līdz 13:00
Ceturtdiena 15:00 18:00
Piektdiena 08:00 17:00 Pusdienas pārtraukums 12:00 līdz 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Datori un internets Datori ar interneta pieslēgumu un bezvadu internets
2. Abonētas datu bāzes LURSOFT, LETONIKA
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Kopēšana Menbalta A4 lapa EUR 0.10
2. Datorizdruka Melnbalta A4 lapa EUR 0.10
3. Datorizdruka Krāsaina A4 lapa EUR 0.80
4. Skenēšana Lapa EUR 0.20
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1972

Teritorijas kopējā platība (m2):

1499

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

195

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

287

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

135

Pārējie:

152

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

4093

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1581

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2512

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

10783

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

2111

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 4288
Seriālizdevumi 6495
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 1527

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 61
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 49
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 12

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

645

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1050

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

7059

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 5340 139 1050 4429
Seriālizdevumi 2104 506 2610
Audiovizuālie resursi 20 20
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 1947 40 101 1886

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 8
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 7
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

15

Tematiskie pasākumi:

12