Dobeles novada Centrālās bibliotēkas filiāle Bērzes bibliotēka [likvidēta 01.11.2015, tagad darbojas kā Dobeles novada Centrālās bibliotēkas ārējās apkalpošanas punkts Bērzes ciemā]

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Ārējās apkalpošanas punkts

ISIL kods:

LV-BIB-000284

Adrese:

Atpūtas, Bērze, Bērzes pag., Dobeles nov., LV-3732

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 11:00 17:00
Ceturtdiena 11:00 17:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Datori un internets Datori ar interneta pieslēgumu un bevadu interneta izmantošanu
Abonētās datu bāzes Lursoft, Letonika
Pārskata periods
2015
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1832

Teritorijas kopējā platība (m2):

300

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

73

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

14

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2015.gadā:

32

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

9

Pārējie:

23

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1171

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

771

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

400

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2280

Grāmatas:

980

Seriālizdevumi:

1300

Izsniegumi bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

76

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA)

Kopējais iekšzemes starpbibliotēku abonementu skaits:

16

No citām Latvijas bibliotēkām saņemto dokumentu skaits:

16

Starptautiskais starpbibliotēku abonements (SSBA)

Kopējais starptautisko starpbibliotēku abonementu skaits:

0

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

78

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1066

Krājumu kopskaits 2015.gada beigās:

4829

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 4263 78 1066 3275
Seriālizdevumi 1554 1554
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 1224 1224

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2015.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 8
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 7
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas darba kvalitāte

Tematiskie pasākumi:

4

Izstādes:

9