Dobeles novada Bikstu bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000286

Adrese:

Liepziedi, Biksti, Bikstu pag., Dobeles nov., LV-3713

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63700162 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Dobeles novada Centrālās bibliotēka
Elektroniskais katalogs Dobeles, Auces un Tērvetes novadu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Dobeles novada pašvaldība
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Baiba Šīmane

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009167361

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

05.10.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1515

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.07.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

572A

Akreditācijas datums:

13.12.2016

Akreditācijas termiņš:

13.12.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1881

Sākums:

Bikstu bibliotēka darbojas no 1881.gada ar Bikstu dziedāšanas biedrības atbalstu, ko vadījis Kārlis Ceronis. Tūlīt pēc kara 1945.gada rudenī "Līvos" sāka atkal darboties bibliotēka. To vadījusi Marija Grava. Bikstu bibliotēkas grāmatu fonda pirmais ieraksts un reģistrēšanas datums bija 1946.gada 3.jūlijā.

Darbība:

Informācijas un kultūras centrs, kurš sniedz pagasta iedzīvotājiem nepieciešamās zināšanas un informāciju par pagastā notiekošo. Bikstu bibliotēka organizē izstādes un kultūras pasākumus, kas veicina sabiedrības saliedētību Bikstu pagastā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 08:30 13:00
Trešdiena 08:30 18:00 Pusdienu pārtraukums no 13:00 - 14:00
Ceturtdiena 08:30 18:00 Pusdienu pārtraukums no 13:00 - 14:00
Piektdiena 08:30 13:00
Papildu informācija:

Vasaras darba laiks (1.jūnijs - 31.augusts) Pirmdiena - slēgts Otrdiena 8:30 - 15:00 Trešdiena 8:30 - 13:00 - 14:00 - 18:00 Ceturtdiena 8.30- 15:00 Piektdiena 8:30 - 13:00 Sestdiena - slēgts Svētdiena - slēgts Mēneša pēdējā trešdiena - Metodiskā diena, bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datori ar interneta pieslēgumu. Bezvada internets.
2. Datubāzes Datu bāžu LURSOFT un LETONIKA izmantošana.
3. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar datu bāzēm, konsultācijas darbam ar datoru un internetu.
4. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku uzziņu izpilde.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1.1. Kopēšana - Melnbalta A4 lapa EUR 0.12
1.2. Kopēšana - Melnbalta A3 lapa EUR 0.21
,
2. Datorizdruka:
2.1. Melnbalta A4 lapa EUR 0.12
2.2. Krāsaina A4 lapa EUR 0.83
2.3. Melnbalta A3 lapa EUR 0.21
2.4. Krāsaina A3 lapa EUR 1.32
.
3. Skenēšana Lapa - EUR 0.21
4. Laminēšana A4 lapa - EUR 0.41
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

823

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

160,3

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

28

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

195

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

53

Pārējie:

142

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2522

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1518

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1004

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4830

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1007

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2617
Seriālizdevumi 1591
Audiovizuālie resursi 17
Pārējie dokumenti 605
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 640

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 129
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 94
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 35

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

511

Izslēgto dokumentu kopskaits:

538

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

5282

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 153 42 4110
Seriālizdevumi 358 496 1141
Audiovizuālie resursi 27
Pārējie dokumenti 4
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 25 12 770

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1