Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012650

Adrese:

Dainu iela 8, Dobele, Dobeles nov., LV-3701

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 29629887 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Vivita Dolotova

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1193

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

15.04.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

2433

Akreditācijas datums:

02.05.2012

Akreditācijas termiņš:

01.05.2018

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1993

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:40 15:30
Otrdiena 10:40 11:20 12:40-15:30
Trešdiena 9:30 10:30 11:40-12:40 13:30-15:30
Ceturtdiena 08:00 08:50 10:40-11:40 12:40-15:00
Piektdiena Slēgts

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1 Pamatfonda izmantošana Iespieddarbu un elektronisko un audiovizuālo materiālu izsniegšana
2 Lasītavas fonda izmantošana Vārdnīcu, enciklopēdiju izmantošana lasītavā
3 Periodika Laikraksti, populārzinātniskie laikraksti, novada laikraksts, žurnāli
4 Apmācība Apmācība informācijas meklēšanā.
5 Mācību stundas Bibliotēkas telpa tiek izmantota skolēniem,kuriem mācību procesā piemēroti ar atbalsta pasākumiem.
Informācija par jaunieguvumiem Sniegta informācija skolotājiem informatīvajās sanāksmēs vai uz informācijas stenda.
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1978

Teritorijas kopējā platība (m2):

10800

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

58,83

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

232

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

202

Pārējie:

30

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3381

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

231

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

3150

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5779

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

5031

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 5343
Seriālizdevumi 238
Audiovizuālie resursi 90
Kartogrāfiskie materiāli 108

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

405

Izslēgto dokumentu kopskaits:

594

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

2614

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 2803 405 594 2614
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 2384 294 578 2100

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1
Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

1

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

10

Tematiskie pasākumi:

1