Dobeles novada Aizstrautnieku bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000287

Adrese:

Gaismiņas, Aizstrautnieki, Dobeles pag., Dobeles nov., LV-3701

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63754460 @
Informācija internetvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Sandra Kazimiraite-Eglīte

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009167361

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

05.10.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1520

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.07.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

573A

Akreditācijas datums:

13.12.2016

Akreditācijas termiņš:

13.12.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1970

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1970. gadā.

Darbība:

Dobeles novada, Dobeles pagasta, Aizstrautnieku ciemata kultūras, informācijas un atpūtas centrs.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 12:00 19:00
Trešdiena 12:00 19:00
Ceturtdiena 12:00 19:00
Piektdiena 12:00 17:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Datori un internets. Datori ar interneta pieslēgumu
2. Abonētās datu bāzes. Letonika News
3. Bezvadu internets Iespēja pieslēgties internetam ar savu planšetdatoru, vai viedtālruni.
4. Uzziņas Novadpētniecība Uzziņu sniegšana. Novadpētniecības mapes.
5. Individuālas apmācības un konsultācijas. Pamatzināšanas darbam ar datoru un interneta lietošanā.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Kopēšana A4 formāta lapa melnbalta EUR 0.10
2. Datorizdruka A4formāta lapa melnbalta EUR 0.10
3. Datorizdruka A4 formāts krāsains EUR 0.80
4. Kopēšana A4 formāts krāsains EUR 0.80
5. Skenēšana EUR 0.20
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1990

Teritorijas kopējā platība (m2):

972

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

123

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

17

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

104

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

34

Pārējie:

70

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1482

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1084

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

398

Sociālo tīklu apmeklējums:

6291

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3843

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

861

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2973
Seriālizdevumi 821
Pārējie dokumenti 49
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 896

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 121
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 61
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 60

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

289

Izslēgto dokumentu kopskaits:

908

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

4098

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 4042 90 650 3482
Seriālizdevumi 675 197 258 614
Pārējie dokumenti 2 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 762 33 39 756

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

18

Tematiskie pasākumi:

11

Projektizstrāde:

1