Dobeles novada Aizstrautnieku bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000287

Adrese:

Gaismiņas, Aizstrautnieki, Dobeles pag., Dobeles nov., LV-3701

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63754460 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Dobeles novada Centrālās bibliotēka
Elektroniskais katalogs Dobeles, Auces un Tērvetes novadu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Dobeles novads
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Sandra Kazimiraite-Eglīte

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009167361

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

05.10.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1520

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.07.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

573A

Akreditācijas datums:

13.12.2016

Akreditācijas termiņš:

13.12.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1970

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1970. gadā.

Darbība:

Dobeles novada, Dobeles pagasta, Aizstrautnieku ciemata kultūras, informācijas un atpūtas centrs.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 12:00 19:00
Trešdiena 12:00 19:00
Ceturtdiena 12:00 19:00
Piektdiena 12:00 17:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets. Dators ar interneta pieslēgumu
2. Abonētās datu bāzes. Letonika News
3. Bezvadu internets Iespēja pieslēgties internetam ar savu planšetdatoru, vai viedtālruni.
4. Uzziņas Novadpētniecība Uzziņu sniegšana. Novadpētniecības mapes.
5. Individuālas apmācības un konsultācijas. Pamatzināšanas darbam ar datoru un interneta lietošanā.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Kopēšana A4 formāta lapa melnbalta EUR 0.12 bez PVN
2. Datorizdruka A4formāta lapa melnbalta EUR 0.12 bez PVN
3. Datorizdruka A4 formāts krāsains EUR 0.83 bez PVN
4. Kopēšana A4 formāts krāsains EUR 0.83 bez PVN
5. Skenēšana EUR 0.21 bez PVN
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1990

Teritorijas kopējā platība (m2):

972

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

123

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

17

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

109

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

42

Pārējie:

67

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1507

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1052

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

455

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4188

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1287

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3117
Seriālizdevumi 1071
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 962

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 121
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 87
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 34

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

310

Izslēgto dokumentu kopskaits:

471

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

3886

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 92 95 3426
Seriālizdevumi 218 376 456
Audiovizuālie resursi 2
Pārējie dokumenti 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 29 6 779

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1