Dobeles novada Aizstrautnieku bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000287

Adrese:

Gaismiņas, Aizstrautnieki, Dobeles pag., Dobeles nov., LV-3701

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63754460 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Dobeles novada Centrālās bibliotēka
Elektroniskais katalogs Dobeles, Auces un Tērvetes novadu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Dobeles novads
Bibliotēkas vietne Aizstrautnieku bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Sandra Kazimiraite-Eglīte

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009167361

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

05.10.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1520

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.07.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

573A

Akreditācijas datums:

13.12.2016

Akreditācijas termiņš:

13.12.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1970

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1970. gadā.

Darbība:

Dobeles novada, Dobeles pagasta, Aizstrautnieku ciemata kultūras, informācijas un atpūtas centrs.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 15:00
Papildu informācija:

Mēneša pēdējā trešdiena - Metodiskā diena, bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Dators ar interneta pieslēgumu.
2. Abonētās datu bāzes Letonika News
3. Bezvadu internets Iespēja pieslēgties internetam ar savu planšetdatoru, vai viedtālruni.
4. Uzziņas Uzziņu sniegšana.
5. Novadpētniecība Novadpētniecības mapes. Konsultācijas par pagasta novadpētniecību. Foto kolekcija "Dobeles pagasta ainaviskās un kultūrvēsturiskās vietas"
6. Individuālas apmācības un konsultācijas Pamatzināšanas darbam ar datoru un interneta lietošanā. Drošība interneta vidē. Medijpratība. 3td- e grāmata.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Kopēšana - A4 formāta lapa Melnbalta EUR 0.12 bez PVN
2. Datorizdruka - A4 formāta lapa Melnbalta EUR 0.12 bez PVN
3. Datorizdruka - A4 formāts Krāsains EUR 0.83 bez PVN
4. Kopēšana - A4 formāts Krāsains EUR 0.83 bez PVN
5. Skenēšana EUR 0.21 bez PVN
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

972

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

123

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

17

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

99

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

27

Pārējie:

72

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1338

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1125

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

213

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2211

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

290

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1588
Seriālizdevumi 600
Pārējie dokumenti 23
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 304

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 37
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 33
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 4

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

374

Izslēgto dokumentu kopskaits:

582

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

3744

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 143 154 3504
Seriālizdevumi 230 428 230
Audiovizuālie resursi 2
Pārējie dokumenti 1 8
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 54 12 844

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1