Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012976

Adrese:

Nākotnes iela 2, Dekšāres, Dekšāres pag., Viļānu nov., LV-4614

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 64640146 @ 64640146
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inga Senkāne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

1912901166

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

23.10.2000

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0786

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.03.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3001

Akreditācijas datums:

11.12.2014

Akreditācijas termiņš:

10.12.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1979

Sākums:

Dekšāru pamatskolas bibliotēka dibināta 70.-o gadu beigās

Darbība:

Dekšāru pamatskolas bibliotēkas galvenais darbības virziens ir nodrošināt skolēnus ar nepieciešamajām mācību grāmatām un darba burtnīcām, skolotājus – ar metodisko literatūru; kā arī sniegt palīdzību informācijas ieguvē

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 14:30 15:00
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1962

Teritorijas kopējā platība (m2):

30000

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

30

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

82

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

68

Pārējie:

14

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

602

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

48

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

554

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1045

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

884

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1039
Audiovizuālie resursi 6
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 694
Bērnu grāmatas 345

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

133

Izslēgto dokumentu kopskaits:

92

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

3645

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 133 92 3603
Audiovizuālie resursi 26
Kartogrāfiskie materiāli 16
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 70 82 1937
Bērnu grāmatas 50 8 449

Informācijas tehnoloģijas

Datubāžu kopskaits:

0