Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012488

Adrese:

Pasta iela 26, Ape, Apes nov., LV-4337

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Vineta Meistere

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1389

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.05.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Trešdiena 9:00 12:00
Ceturtdiena 10:00 14:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Krājums Grāmatu, periodisko izdevumu un citu izdevumu krājums, no kura izvēlēties sev vajadzīgo lasīšanai mājās vai bibliotēkā uz vietas.
2. Literatūras izstādes Bibliotēkā regulāri skatāmas tematiskās literatūras izstādes
3. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu bezmaksas izmantošana bibliotēkā
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1939

Teritorijas kopējā platība (m2):

5006

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

67,4

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

16

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

162

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

130

Pārējie:

32

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1470

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

58

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1412

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4352

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

4352

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 4352

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

208

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

8225

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 208 8225
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 184 6701

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Datubāžu kopskaits:

0

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

4