Daukstu pagasta Staru bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000306

Adrese:

Dārza iela 10, Stari, Daukstu pag., Gulbenes nov., LV-4417

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64472947 @
Pagasta padomē 64471515 64471516
Informācija internetvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Laimdota Ostrovska

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90010215300

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

22.01.2014

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0417

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

08.01.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

712A

Akreditācijas datums:

17.06.2016

Akreditācijas termiņš:

17.06.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1966

Sākums:

1966.gada janvāris.

Darbība:

Pašvaldības izglītojoša, informatīva un kultūras iestāde, kas veic iespieddarbu un citu dokumentu komplektēšanu un nodrošina to pieejamību pagasta iedzīvotājiem. Veic arī pagasta novadpētniecības darbu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena Bibliotēka apmeklētājiem slēgta. Katra mēneša 1 un 3 piektdiena - metodiskā diena
Sestdiena 12:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Datori un internets datoru un interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Staru bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA) un starptautisko starpbibliotēku abonementu(SBA)
Abonētās datubāzes Bezmaksas*piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā-Letonika, Lursoft.
Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde.
Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar datoru un internetu.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Informācijas izdruka, vai kopēšana Melnbalts A4 formāts 0.08
Informācijas izdruka, vai kopēšana Krāsains A4 formāts 0.14
Attēla un teksta skenēšana lappuse 0.06
laminēšana A4 formāts 0.53
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1989

Citas (papildus) ēkas:
Nosaukums vai adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Ārējās apkalpošanas punkts Krapā Pašvaldības īpašums 1975
Teritorijas kopējā platība (m2):

1718

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

77

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

14

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

305

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

74

Pārējie:

231

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

5185

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3931

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1254

Sociālo tīklu apmeklējums:

3063

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

11827

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

918

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3379
Seriālizdevumi 8448
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 612

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 39
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 23
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 16

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

840

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1461

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

7604

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 7009 257 895 6371
Seriālizdevumi 1209 583 566 1226
Audiovizuālie resursi 7 7
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 1652 43 608 1087

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

9

Tematiskie pasākumi:

21