Daukstu pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000305

Adrese:

Saulītes, Daukstes, Daukstu pag., Gulbenes nov., LV-4429

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
@
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Elektroniskais katalogs Gulbenes novada bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Gulbenes bibliotēkas mājas lapā
Sociālie tīkli www.draugiem.lv
Sociālie tīkli www.facebook.com
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Kristīne Mezīte

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90010215298

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

22.01.2014

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0416

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

08.01.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

441A

Akreditācijas datums:

02.12.2015

Akreditācijas termiņš:

02.12.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1954

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 17:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00 Katra mēneša pirmā un trešā piektdiena - metodiskais laiks, bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Abonētās datubāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft
Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības un konsultācijas darbam ar datoru un internetu
Apmācības un konsultācijas Datoru un interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
Ekskursijas Ekskursijas uz bibliotēku
Izdevumu nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana pa tālruni, e-pastu: daukstu.biblioteka@gulbene.lv
Jaunieguvumu apskats Reizi 2 mēnešos bibliotēkā izvietota jaunieguvumu izstāde
Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Kopēšana, izdruka Melnbalts A5 formāts, līdz 5% 0,07
Kopēšana, izdruka Melnbalts A4 formāts, līdz 5% 0,08
Kopēšana, izdruka Melnbalts A5 formāts, no 6% līdz 25% 0,10
Kopēšana, izdruka Melnbalts A4 formāts, no 6% līdz 25% 0,13
Kopēšana, izdruka Melnbalts A5 formāts, no 26% līdz 100% 0,19
Kopēšana, izdruka Melnbalts A4 formāts, no 26% līdz 100% 0,31
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1989

Teritorijas kopējā platība (m2):

160

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

54

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

211

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

75

Pārējie:

136

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3368

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2607

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

761

Sociālo tīklu apmeklējums:

32722

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

6093

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

604

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2028
Seriālizdevumi 4034
Audiovizuālie resursi 5
Pārējie dokumenti 26
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 479

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 155
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 129
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 26

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

686

Izslēgto dokumentu kopskaits:

978

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

5627

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 3844 193 300 3737
Seriālizdevumi 2073 485 678 1880
Audiovizuālie resursi 2 3 5
Pārējie dokumenti 5 5
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 1192 49 44 1197

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

19

Tematiskie pasākumi:

33