Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Metodiskā bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Speciālā bibliotēka

ISIL kods:

LV-BIB-013439

Adrese:

Saules iela 7, Daugavpils, LV-5401

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65407421 @
Iestādē 65407431
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Jeļena Stankeviča

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1966

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

26.11.2007

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

2001

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 13:00 18:00
Otrdiena 13:00 17:00
Trešdiena 08:00 14:00
Ceturtdiena 08:00 17:00
Piektdiena 08:00 16:00
Papildu informācija:

Bibliotekāre strādā katru dienu no 08:00, Tabulā - apkalpošanas laiks, pusdienas pārtraukums - 12:00-13:00; katra mēneša pēdējā piektdienā - spodrības diena.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1 Dators un Internets Dators ar interneta pieslēgumu bezmaksas izmantošana
2 Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar datu bāzēm, konsultācijas darbam ar datoru un internetu. Konsultācijas pilsētas izglītības iestādes bibliotekāriem
3 Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana un rezervēšana pa tālruni 65407421
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

2002

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

79,6

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

13

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

489

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

0

Pārējie:

489

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3984

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3984

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

0

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

19954

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3948
Seriālizdevumi 15326
Audiovizuālie resursi 28
Nošizdevumi 38
Nepublicētie dokumenti 16
Elektroniskie resursi 598
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 21

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 1
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 1

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

412

Izslēgto dokumentu kopskaits:

84

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

12911

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 196 83 8875
Seriālizdevumi 203 1 3503
Audiovizuālie resursi 1 105
Nošizdevumi 3 50
Nepublicētie dokumenti 149
Pārējie dokumenti 3 3
Elektroniskie resursi 6 226
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 17 309

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 1
Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 1
Pašu veidotās 1
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1