Daugavpils Logopēdiskās internātpamatskolas - attīstības centra bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012602

Adrese:

Abavas iela 1, Daugavpils, LV-5417

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
65441740 @ 65444277
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Svetlana Staškeviča

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

2720901224

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

10.11.2004

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0154

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

15.11.2018

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Valsts iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

7348,7349,7350

Akreditācijas datums:

29.04.2013

Akreditācijas termiņš:

28.04.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1956

Sākums:

1956. g. - internātskola 1992. g. - reorganizēta par logopēdisko internātskolu 2004. g. - skolai piešķirts attīstības centra statuss no 1.07.2018. g. - Daugavpils Stropu pamatskola - attīstības centrs

Darbība:

Skola realizē -speciālas pamatizlītības programmas izglītojamiem ar valodas traucējumiem (pr. kods 21015611) - speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamiem ar valodas traucējumiem (pr. kods 21015521) - speciālas pamatizglītības programma izglītojamiem ar dzirdes traucējumiem (pr. kods 21015221) - speciālas pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (pr. kods 21015811) - speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamiem ar garīgas attīstības traucējumiem (pr. kods 21015821) - speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamiem ar mācīsanas traucējumiem (pr. kods 21015621) - speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar fiziskās attīstības traucējumiem (pr. kods 21015311) - speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamiem ar fiziskas attīstības traucejumiem (pr. kods 21015321) - speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgas veselības traucējumiem (pr. kods 21015721) - speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamiem ar garīgas veselības traucējumiem (pr. kods 21015711)

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 18:00
Otrdiena 09:00 17:30
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 08:00 17:30
Piektdiena 08:00 15:30
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1954

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

63,28

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

267

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

187

Pārējie:

80

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3715

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1210

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2505

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

9409

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

6589

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 6447
Seriālizdevumi 2468
Audiovizuālie resursi 14
Elektroniskie resursi 480
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 4424
Bērnu grāmatas 725

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

537

Izslēgto dokumentu kopskaits:

475

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

30806

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 30568 536 474 30630
Audiovizuālie resursi 172 172
Kartogrāfiskie materiāli 3 3
Attēlizdevumi 1 1
Elektroniskie resursi 1 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 15156 424 316 15264
Bērnu grāmatas 2616 52 2668

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 2
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 1
Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

LIIS

Datubāžu kopskaits:

1

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 1
Printeru kopskaits:

1

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

42

Tematiskie pasākumi:

7