Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Profesionālās izglītības iestāžu

ISIL kods:

LV-BIB-012610

Adrese:

Jātnieku iela 87, Daugavpils, LV-5410

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 65446296 @ 65446296
Bibliotēkā @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Iestādes vietne Daugavpils Būvniecības tehnikuma vietne
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Jeļena Sokolova

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

2731001366

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

11.07.2008

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0157

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

11.11.2003

Piederība

Juridiskais statuss:

Valsts iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

2734003060

Akreditācijas datums:

30.04.2015

Akreditācijas termiņš:

29.04.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1965

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 17:00
Otrdiena 08:30 17:00
Trešdiena 08:30 17:00
Ceturtdiena 08:30 17:00
Piektdiena 08:30 17:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Dators un internets Datoru ar interneta pieslēgumu bezmaksas izmantošana
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana (melnbalta) A4 formāts 1 lapa (no vienas puses) Eur 0,08
Kopēšana A4 formāts 1 lapa (no abām pusēm) Eur 0,12
Drukāšana A4 formāts 1 lapa (no vienas puses) Eur 0,18
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Valsts īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1965

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Brīvības iela 3, Dagda, LV-5674 Valsts īpašums 1972
Teritorijas kopējā platība (m2):

15000

Papildu informācija par infrastruktūru:

Daugavpils Būvniecības tehnikuma filiāle - IPĪV (Izglitības programmas īstenošanas vieta) "Dagda" Bibliotēka: Abonements un lasītava - 34.7 m2 Krātuves - 13.8 m2 Lasītājvietu skaits - 7

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

364,4

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

700

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

186

Pārējie:

514

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

7000

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

6000

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1000

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

8739

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

700

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 7600
Seriālizdevumi 950
Audiovizuālie resursi 10
Kartogrāfiskie materiāli 11
Nošizdevumi 37
Attēlizdevumi 71
Pārējie dokumenti 20
Elektroniskie resursi 40
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 165

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 4
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 4

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1301

Izslēgto dokumentu kopskaits:

3236

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

20388

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 661 122 17068
Seriālizdevumi 630 3114 3102
Audiovizuālie resursi 2 50
Kartogrāfiskie materiāli 1 13
Nošizdevumi 2 28
Attēlizdevumi 4 94
Elektroniskie resursi 1 33

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 9
Darbiniekiem 3
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE
LIIS

Datubāžu kopskaits:

0

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda