Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012586

Adrese:

Raiņa iela 30, Daugavpils, LV-5401

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 65423030 @ 65423030
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Vitālijs Azarevičs

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0134

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

10.11.2003

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3174

Akreditācijas datums:

30.11.2015

Akreditācijas termiņš:

01.12.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1949

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 17:00
Otrdiena 08:00 17:00
Trešdiena 08:00 17:00
Ceturtdiena 08:00 17:00
Piektdiena 08:00 17:00
Papildu informācija:

12:00-13:00 pusdienas pārtraukums

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1 Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības ar datu bāzēm
2 Izdevumu rezervēšana
3 Ievadekskursijas Ievadekskursiju mērķis- palīdzēt lietotājiem labi orientēties bibliotēkas informacionālajā telpā
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1949

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

100

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

25

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

871

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

827

Pārējie:

44

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

10415

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1028

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

9387

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

26949

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

25587

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 26303
Seriālizdevumi 201
Elektroniskie resursi 445
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 15302
Bērnu grāmatas 853

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1707

Izslēgto dokumentu kopskaits:

372

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

32130

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 29394 1679 372 30701
Seriālizdevumi 1206 28 1234
Elektroniskie resursi 195 195
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 22537 1658 372 23823
Bērnu grāmatas 1144 21 1165

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 2
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 1
Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

1

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Pašu veidotās 1

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

36

Tematiskie pasākumi:

2