Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012595

Adrese:

Valmieras iela 5, Daugavpils, LV-5404

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 65432175 @ 65432175
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Bibliotēkas vietne Daugavpils 17. vidusskolas bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ivars Šķinčs

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90001474828

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

24.01.2003

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0143

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

10.11.2003

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

2713901235

Akreditācijas datums:

08.05.2018

Akreditācijas termiņš:

07.05.2024

Vispārīgs raksturojums

Sākums:

Skola tika dibināta 1992.gadā uz Daugavpils 12.vidusskolas krievu plūsmas bāzes. 1997. gadā pēc pilsētas Domes lēmuma 1. vakara (maiņu) vidusskola tika pievienota Daugavpils 17. vidusskolai Varšavas ielā 45. 2002. gadā pēc pilsētas mācību iestāžu optimizācijas plāna 14. pamatskola tika reorganizēta un pievienota Daugavpils 17. vidusskolai. No 2011. gada 1. septembra izglītības process notiek vienā ēkā Valmieras ielā 5.

Darbība:

Skolas bibliotēkas darbības pamatvirzieni: 1. izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo mācību grāmatu un citu dokumentu komplektēšana, uzskaite, apstrāde, sistematizēšana, kataloģizēšana, klasificēšana un uzglabāšana; 2. skolotāju un skolēnu informacionālā un bibliotekārā apkalpošana.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 18:00
Otrdiena 08:30 18:00
Trešdiena 08:30 18:00
Ceturtdiena 08:30 17:00
Piektdiena 08:30 13:30
Papildu informācija:

Pusdienas pārtraukums plkst. no 13:30 līdz 14:00. Sanitārā diena: katra mēneša pēdējā piektdiena.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
• uzziņu literatūra – enciklopēdijas, vārdnīcas, rokasgrāmatas; • mācību grāmatas; • daiļliteratūra; • internets; • novadpētniecības materiāli; • audiovizuālie dokumenti – diski, kasetes; • karjeras izvēles materiāli; • katalogi, kartotēkas.
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1972

Teritorijas kopējā platība (m2):

3274

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

84,7

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

742

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

674

Pārējie:

68

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

16000

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3600

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

12400

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

14500

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

13557

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 14300
Audiovizuālie resursi 200
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 10600
Bērnu grāmatas 1800

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

2664

Izslēgto dokumentu kopskaits:

2936

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

20926

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 1134 1406 20926
Pārējie dokumenti 1530 1530 0
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 1035 1406 15350
Bērnu grāmatas 5 1188

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 9
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 8
Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda