Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012593

Adrese:

Valkas iela 4, Daugavpils, LV-5417

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65434045 @ 65431227
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Iestādes vietne Daugavpils 15.vidusskola
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Jeļena Dudkova

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0140

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

10.11.2003

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3685

Akreditācijas datums:

07.12.2018

Akreditācijas termiņš:

06.12.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1978

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1978

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

106

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

24

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

680

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

554

Pārējie:

126

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

18078

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1394

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

16684

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

42238

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

34411

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 42238

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 0
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 0

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

4062

Izslēgto dokumentu kopskaits:

3291

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

16389

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 1432 546 16389
Seriālizdevumi 0 115 0
Pārējie dokumenti 2630 2630 0
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 1282 546 12174
Bērnu grāmatas 150 0 4215

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda

Vietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Google