Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012603

Adrese:

18. novembra iela 197B, Daugavpils, LV-5417

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
65421297 @

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

2720901223

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

06.06.2005

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0155

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

11.11.2003

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

1747

Akreditācijas datums:

07.03.2008

Akreditācijas termiņš:

27.02.2014

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1972

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1985

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
18.novembra197 v Pašvaldības īpašums 1985
Teritorijas kopējā platība (m2):

1180

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

76,6

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

92

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

72

Pārējie:

20

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

348

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

145

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

203

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

424

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

203

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 311
Seriālizdevumi 113
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 433
Bērnu grāmatas 101

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

0

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

9531

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 6662
Seriālizdevumi 76
Audiovizuālie resursi 32
Pārējie dokumenti 2739
Elektroniskie resursi 22
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 3525

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 2
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 1
Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda
Krievu valoda