Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012603

Adrese:

18. novembra iela 197B, Daugavpils, LV-5417

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
65421297 @

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

2720901223

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

06.06.2005

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0155

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

11.11.2003

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

1747

Akreditācijas datums:

07.03.2008

Akreditācijas termiņš:

27.02.2014

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1972

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Materiālu izsniegšana lasīšanai mājās iespieddarbu un citu bibliotēku krājumos pieejamo materiālu izsniegšana lasīšanai mājās
2. Lasītavas pakalpojumi uzziņau izdevumu - enciklopēdiju, vārdnīcu, rokasgrāmatu, ceļvežu, statistiko datu krājumu u.c. izdevumu - tematisko materiālu mapju (preses klipu) un kalendārā gada preses izdevumu izmantošana uz vietas bibliotēkā
3. Grāmatu un citu materiālu rezervēšana grāmatu un citu materiālu rezervēšana pēc lasītāju pieprasījuma
4. Uzziņas tematisku, bibliogrāfisku un faktogrāfisku uzziņu sniegšana
5. Pasākumi un izstādes bibliotēku, literatūru un lasīšanu popularizejošu, kā arī tematisku pasākumu un izstāžu organizēšana
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1985

Teritorijas kopējā platība (m2):

1734

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

114,9

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

90

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

70

Pārējie:

20

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

325

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

130

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

195

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1115

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

700

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1010
Seriālizdevumi 105
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 74

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

0

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

9531

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 6662 6662
Seriālizdevumi 76 76
Audiovizuālie resursi 32 32
Pārējie dokumenti 2739 2739
Elektroniskie resursi 22 22
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 3525 3525

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 2
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 1
Datubāžu kopskaits:

0

Bibliotēkas darba kvalitāte

Tematiskie pasākumi:

3