Daudzeses pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000102

Adrese:

Pagastmāja, Daudzeva, Daudzeses pag., Jaunjelgavas nov., LV-5111

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
65141139 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Valija Lucāne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000043367

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1735

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

04.02.2005

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

525A

Akreditācijas datums:

07.09.2015

Akreditācijas termiņš:

07.09.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1946

Sākums:

Daudzeses pagasta bibliotēkai uz 01.07.1946.g. krājumā bija 420 eksemplāri. To tad arī uzskatām par dibināšanas gadu. Apstiprinājums tam ir Jēkabpils arhīva dokuments. Bibliotēka atradusies dažādās ēkās. Cietusi ugunsgrēkā. 2003.gadā pārvietota uz pagasta pārvaldes ēku, kur atrodas arī šobrīd. Bibliotēkas darbības laikā bijuši daudzi darbinieki. Bibliotēkā strādājuši : Petkēviča Leontīne, Veisa Dzidra, Baurovska Valentīna, Vetriņa Valentīna, Vjaska Aija, Avsejenko Daina, Golubeva Mārīte, Ivanova, bet no 1985.g.bibliotēku vada V. Lucāne.

Darbība:

Veikt pastāvīgu, nepārtrauktu izglītības nodrošinājumu iedzīvotāju tālākizglītības un mūžizglītības apguvē, atbalstot visu vecumu interešu izglītību, izmantojot informāciju un komunikācijas tehnoloģiju sniegtās iespējas; uzturēt un pilnveidot informācijas tehnoloģijas infrastruktūru un informācijas sistēmas - nodrošināt datoru un programmatūru pieejamību un uzziņu meklēšanu nacionālajās un starptautiskajās datubāzēs, veikt krājuma rekataloģizācijas procesu pilnīgai krājuma apzināšanai.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00 Trešdiena brīvdiena Svētdiena brīvdiena
Otrdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00
Sestdiena 09:00 17:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Bibliotēkas lietotāju reģistrēšana
2. Iespieddarbu izsniegšana uz mājām.
3. Konsultācijas datora, interneta izmantošanā.
4. Tematisku uzziņu sniegšana, bibliotēkas pasākumi, izstādes.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana A4 formāts 1 melnbalta lapa 0.07
2. Informācijas izgūšana no datora A4 formāts 1 melnbalta lapa A4 formāts 1 krāsaina lapa 0.14 0.57
3. Orģinālu skenēšana, digitāla fotografēšana ar informācijas saglabāšanu elektroniskā veidā A4 formāts 1 lapa 0.28
4. Dokumentu brošēšana - iesiešana ar spirāli A4 formāta lapas no 1.lpp.-65.lpp. A4 formāta lapas no 66.lpp.- 125.lpp. 1.72 2.07
5. Pasta izdevumi Pēc pasta cenrāža
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1988

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

93

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

120

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

17

Pārējie:

103

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3093

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2113

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

980

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3375

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

61

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2171
Seriālizdevumi 1204
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 98

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

258

Izslēgto dokumentu kopskaits:

521

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

6349

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 6555 235 481 6309
Seriālizdevumi 31 23 31 23
Audiovizuālie resursi 14 4 10
Pārējie dokumenti 12 5 7
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 1112 51 1061

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

19

Tematiskie pasākumi:

6

Projektizstrāde:

1