Dagdas novada tautas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000389

Adrese:

Alejas iela 29, Dagda, Dagdas nov., LV-5674

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65653058 @
Informācija internetvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Daina Jakovele

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

50900026691

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

02.07.2018

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1231

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

26.04.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

566A

Akreditācijas datums:

25.10.2016

Akreditācijas termiņš:

24.10.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1949

Sākums:

1949. Bibliotēka dibināta kā Dagdas rajona bibliotēka. Bibliotēkas v';esturiskais dibinātajs - dagdas rajona padomes izpildu komiteja. Pirmais ieraksts 1949. gada 1.janvārī bibliotēkas inventāra grāmatā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 12:00 18:00
Otrdiena 11:00 18:00
Trešdiena 11:00 18:00
Ceturtdiena 11:00 18:00
Piektdiena 11:00 18:00
Sestdiena 11:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
Preses izdevumi Laikraksti un žurnāli
Uzziņas un konsultācijas Uzziņu sagatavošana un konsultāciju sniegšana pēc nepieciešamības
Datu bāzes Piekļuve datu bāzei Letonika, Lursoft
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

2009

Teritorijas kopējā platība (m2):

320

Papildu informācija par infrastruktūru:

Ar 2009.gada otro pusgadu bibliotēka ievākusies jaunās telpās. Piebūve kultūras namam. Atrodas otrajā stāvā. Ir lifts ar pacēlāju cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

320

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

18

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

740

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

183

Pārējie:

557

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

14697

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

10142

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

4555

Virtuālais apmeklējums:

368

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

37471

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

2181

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 15837
Seriālizdevumi 21634
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 2181

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 425
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 148
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 277

Digitalizācija pēc pieprasījuma

Elektroniski nosūtīto vienību kopskaits:

572

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

755

Izslēgto dokumentu kopskaits:

769

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

14852

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 13507 338 383 13462
Seriālizdevumi 1303 415 386 1332
Audiovizuālie resursi 56 2 58
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 214 37 251

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 14
Darbiniekiem 3
Lasītājiem 11
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

3

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

65

Tematiskie pasākumi:

10