Dagdas bērnu bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000390

Adrese:

Alejas iela 29, Dagda, Dagdas nov., LV-5674

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65653043 @ 65653043
Informācija internetvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ilona Bronka

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

50900026691

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

02.07.2018

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1230

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

26.04.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

565A

Akreditācijas datums:

25.10.2016

Akreditācijas termiņš:

24.10.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1952

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1952.gadā kā Dagdas rajona bibliotēka. Bibliotēkas vēsturiskais dibinātājs Dagdas rajona padomes izpildu komiteja. Pirmais ieraksts 02.12.1952 bibliotēkas inventāra grāmatā. sakarā ar Dagdas novada bibliotēku darbības reorganizāciju 2018.gada 1.jūlijā mainīts statuss - Dagdas novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa

Darbība:

Dagdas bērnu bibliotēka ir vietējās nozīmes bibliotēka, kas uzskatāma par vietējo ceļu uz zināšanām, nodrošina pamatapstākļus mācībām, neatkarīgu lēmumu pieņemšanu un kultūras attīstību gan indiduāli , gan sociālām grupām. Bibliotēka nodrošina pieeju resursiem, garantē vidi, lai veicinātu intelektuālu, emocionālu un sociālu attīstību. Garantē palīdzību mācībās, redzesloka paplašināšanā un brīvā laika pavadīšanā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 11:00 18:00
Otrdiena 11:00 18:00
Trešdiena 11:00 18:00
Ceturtdiena 11:00 18:00
Piektdiena 11:00 18:00
Sestdiena 10:00 14:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu internetu izmantošana
Datorizdruka, kopēšana, skenēšana Mācību vajadzībām bez maksas
Preses izdevumi Laikraksti un žurnāli
Datu bāzes Piekļuve datu bāzei Letonika
Konsultācijas, uzziņas Uzziņas uz konsultācijas uz vietas , ar interneta palīdzību pa telefonu.
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1963

Papildu informācija par infrastruktūru:

Bibliotēkas nodaļa atrodas atrodas vienā ēkā ar Dagdas tautas namu.

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

140

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

18

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

489

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

375

Pārējie:

114

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

8768

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1595

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

7173

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

21228

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

11890

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 16745
Seriālizdevumi 4483
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 11890

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 74
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 38
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 36

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

594

Izslēgto dokumentu kopskaits:

548

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

7642

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 404 314 6961
Seriālizdevumi 182 234 656
Audiovizuālie resursi 4 21
Kartogrāfiskie materiāli 2 2
Nošizdevumi 1 1
Attēlizdevumi 1 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 190 306 2807

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 9
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 7
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

3

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda