Čornajas pagasta Ratnieku bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000643

Adrese:

Rēzeknes iela 2, Ratnieki, Čornajas pag., Rēzeknes nov., LV-4617

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 29357595 @
Informācija internetvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Alla Bule

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

Nr.90000016053

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

12.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0485

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

12.01.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

645A

Akreditācijas datums:

07.10.2015

Akreditācijas termiņš:

07.10.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1950

Darbība:

Bibliotēka pilda kultūras, informācijas un sociālās funkcijas

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:30 18:00 Pusdienu pārtraukums no 13:00-13:30
Otrdiena 09:30 18:00 Pusdienu pārtraukums no 13:00-13:30
Trešdiena 09:30 18:00 Pusdienu pārtraukums no 13:00-13:30
Ceturtdiena 09:30 18:00 Pusdienu pārtraukums no 13:00-13:30
Piektdiena 09:30 18:00 Pusdienu pārtraukums no 13:00-13:30
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā trešdiena - spodrības diena.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Abonētās datubāzes Piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft "Laikrakstu bibliotēka"
Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1974

Teritorijas kopējā platība (m2):

528

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

120

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

14

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

255

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

66

Pārējie:

189

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3424

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2531

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

893

Virtuālais apmeklējums:

593

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

9295

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1586

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 4903
Seriālizdevumi 4386
Pārējie dokumenti 6
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 845

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 20
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 8
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 12

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

961

Izslēgto dokumentu kopskaits:

794

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

8859

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 341 190 7121
Seriālizdevumi 620 604 1723
Audiovizuālie resursi 15
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 25 10 1141

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

3