Codes pagasta Jauncodes bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000182

Adrese:

Draudzības iela 3-32, Jauncode, Codes pag., Bauskas nov., LV-3901

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
63928493 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inta Krieviņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000046645

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

08.03.2012

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1418

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

172 B

Akreditācijas datums:

29.08.2018

Akreditācijas termiņš:

29.08.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1947

Sākums:

Dibinātājs Bauskas apriņķa Bauskas pagasts 15.12.1947.

Darbība:

Codes pagasta Jauncodes bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kuras mērķis visu bibliotēkas apmeklētāju bibliotekārā bibliogrāfiskā apkalpošana. Bibliotēka iesaistījusies biznesa atbalsta darbā. No 2003.gada bibliotēkā darbojas pensionāru klubs ,,Austraskoks'', kurā darbojas 18 dalībnieces; strādājošo dāmu klubs ,,Magonītes'' /11/ no 2005.gada. 2014. gadā uzsāka darbību vingrošanas pulciņš ,,Vingri'' /10/. Darbojas skolēnu pulciņš ,,Es, tu un mēs visi...''

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 17:00
Otrdiena 12:00 19:00
Trešdiena 12:00 19:00
Ceturtdiena 12:00 19:00
Piektdiena 08:30 17:00
Papildu informācija:

Pusdienas pārtraukums 11.:30 - 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Grāmatu abonements Žurnālu, laikrakstu lasīšana bibliotēkas telpās, WI-FI CD un DVD lasīšana bibliotēkas telpās Interneta piekļuve bibliotēkas telpās Datoru un tajos uzstādītās programmatūras izmantošana bibliotēkas telpās Lasītāju reģistrēšana, lietotājvārda un paroles izsniegšana Grāmatu rezervēšana internetā Grāmatu abonementa termiņa pagarināšana Piekļuve pie katalogiem un datu bāzēm Uzziņas, konsultācijas, informācijas meklēšana
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Kopēšana Melnbalts teksts A4 1lpp Eur 0,07
Kopēšana Krāsains teksts A4 1 lpp Eur 0,21
Datorizdruka Melnbalts teksts A4 1lpp Eur 0,14
Datorizdruka Krāsains teksts A4 1 lpp Eur 0,28
Datorizdruka Teksts ar attēlu melnbalts A4 1 lpp Eur 0,21
Datorizdruka Teksts ar attēlu krāsains A4 1 lpp Eur 0,43
Skenēšana Attēla un teksta skenēšana A4 1 lpp Eur 0,14
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1980

Teritorijas kopējā platība (m2):

886

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

117

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

510

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

179

Pārējie:

331

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

9035

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

6187

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2848

Virtuālais apmeklējums:

12023

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

13312

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1097

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 7297
Seriālizdevumi 5695
Elektroniskie resursi 320
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 358

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 256
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 241
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 15

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1071

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1613

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

8473

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 385 1081 6573
Seriālizdevumi 677 532 1843
Audiovizuālie resursi 4 50
Kartogrāfiskie materiāli 2 3
Pārējie dokumenti 3 3
Elektroniskie resursi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 66 1191

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 11
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 9
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

3

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 3
Printeru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2