Codes pagasta Jauncodes bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000182

Adrese:

Draudzības iela 3-32, Jauncode, Codes pag., Bauskas nov., LV-3901

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63928493 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Bauskas Centrālās bibliotēkas tīmekļvietne
Iestādes vietne Codes pagasta pārvaldes tīmekļvietne
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Inta Krieviņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000046645

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

08.03.2012

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1418

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

172 B

Akreditācijas datums:

29.08.2018

Akreditācijas termiņš:

29.08.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1947

Sākums:

Dibinātājs Bauskas apriņķa Bauskas pagasts 15.12.1947.

Darbība:

Codes pagasta Jauncodes bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kuras mērķis visu bibliotēkas apmeklētāju bibliotekārā bibliogrāfiskā apkalpošana. Bibliotēka iesaistījusies biznesa atbalsta darbā. No 2003.gada bibliotēkā darbojas pensionāru klubs ,,Austraskoks'', kurā darbojas 18 dalībnieces; strādājošo dāmu klubs ,,Magonītes'' /11/ no 2005.gada. 2014. gadā uzsāka darbību vingrošanas pulciņš ,,Vingri'' /10/. Darbojas skolēnu pulciņš ,,Es, tu un mēs visi...''

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 17:00
Otrdiena 12:00 19:00
Trešdiena 12:00 19:00
Ceturtdiena 12:00 19:00
Piektdiena 08:30 17:00
Papildu informācija:

Pusdienas pārtraukums 11.:30 - 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Grāmatu abonements
2 Žurnālu, laikrakstu lasīšana bibliotēkas telpās, WI-FI
3 CD un DVD lasīšana bibliotēkas telpās
4 Interneta piekļuve bibliotēkas telpās
5 Datoru un tajos uzstādītās programmatūras izmantošana bibliotēkas telpās
6 Lasītāju reģistrēšana, lietotājvārda un paroles izsniegšana
7 Grāmatu rezervēšana internetā
8 Grāmatu abonementa termiņa pagarināšana
9 Piekļuve pie katalogiem un datu bāzēm
10 Uzziņas, konsultācijas, informācijas meklēšana
.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Kopēšana - Melnbalts teksts A4 1 lpp - Eur 0,07
2 Kopēšana - Krāsains teksts A4 1 lpp - Eur 0,21
3 Datorizdruka - Melnbalts teksts A4 1 lpp - Eur 0,14
4 Datorizdruka - Krāsains teksts A4 1 lpp - Eur 0,28
5 Datorizdruka - Teksts ar attēlu Melnbalts A4 1 lpp - Eur 0,21
6 Datorizdruka - Teksts ar attēlu Krāsains A4 1 lpp - Eur 0,43
7 Attēla un teksta skenēšana A4 1 lpp - Eur 0,14
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

886

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

117

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

508

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

168

Pārējie:

340

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

9126

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

6236

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2890

Virtuālais apmeklējums:

27120

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

13339

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

970

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 7084
Seriālizdevumi 5875
Elektroniskie resursi 380
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 826

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 244
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 226
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 18

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1014

Izslēgto dokumentu kopskaits:

721

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

8766

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 321 214 6680
Seriālizdevumi 693 507 2029
Audiovizuālie resursi 50
Kartogrāfiskie materiāli 3
Pārējie dokumenti 3
Elektroniskie resursi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 78 53 1216

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 11
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 9
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

3

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 3

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1