Ciblas novada Līdumnieku bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000525

Adrese:

Kušneri, Līdumnieki, Ciblas nov., LV-5719

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26401336 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas mājas lapa
Citas iestādes vietne Ciblas novada pašvaldības mājas lapa
Elektroniskais katalogs Ludzas reģiona bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Irēna Pavlova

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

9000961040

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

20.09.2000

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0559

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.09.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

385A

Akreditācijas datums:

21.11.2014

Akreditācijas termiņš:

21.11.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1950

Sākums:

Pirmais ieraksts inventāra grāmatā izdarīts 1950.gada 8.decembrī, grāmatu fonds uz 1951. gadu - 313. Bibliotēkas organizētāja un vadītāja līdz 1952. gadam - Klementīna Kuzmina. 2010. gada 18. decembrī bibliotēka svinēja 60. gadu jubileju.

Darbība:

Bibliotēka ir pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kura nodrošina lasītājus un lietotājus ar nepieciešamo literatūru, preses izdevumiem un citiem dokumentiem, nepieciešamo informācijas tehnoloģiju, organizē tematiskus pasākumus, izstādes un citus pasākumus.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 15:00
Otrdiena 09:00 15:00
Trešdiena 09:00 15:00
Ceturtdiena 09:00 15:00
Piektdiena 09:00 15:00
Papildu informācija:

Pēc lietotāju pieprasījuma bibliotēka strādā sestdien,vai svētdien.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Abonētās datubāzes Letonika, News
2. Apmācības un konsultācijas Darbam ar datoru un internetu
3. Datori un internets Interneta un datoru izmantošana darbam, brīvā laika pavadīšanai
4. Grāmatu izsniegšana
5. Periodisko izdevumu lasīšana
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1988

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

62

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

9

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

94

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

15

Pārējie:

79

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2059

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1862

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

197

Sociālo tīklu apmeklējums:

771

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4253

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

225

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 940
Seriālizdevumi 3313
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 78

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

563

Izslēgto dokumentu kopskaits:

486

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

4897

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 4374 104 302 4176
Seriālizdevumi 459 459
Pārējie dokumenti 446 184 262
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 685 13 25 673

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

44

Tematiskie pasākumi:

59