Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000549

Adrese:

Pils iela 6, Cesvaine, Madonas nov., LV-4871

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64852586 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Kultūras datu portāls
Elektroniskais katalogs Madonas reģiona bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Vēsma Nora

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000055169

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

15.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1403

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

137B

Akreditācijas datums:

17.09.2019

Akreditācijas termiņš:

16.09.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1921

Sākums:

Bibliotēkas pirmsākumi meklējami 1921. gadā, kad nodibināta Cesvaines Kultūras biedrība. Šai biedrībai bijusi sava bibliotēka ar 531 sējumu.

Darbība:

Cesvaines bibliotēka ir Cesvaines kultūras, izglītības, informācijas centrs. Bibliotēkas bezmaksas (grāmatu saņemšana, prese, citi dokumenti, darbs pie datoriem ar pastāvīgo interneta pieslēgumu, bezvadu internets, pasākumi, galda spēles) un maksas (kopēšana, printēšana, skenēšana) pakalpojumus ir tiesības izmantot visiem tās apmeklētājiem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 18:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
2. Ekskursijas Ekskursijas pa bibliotēku pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem
3. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālurezervēšana, nodošanas termiņu pagarināšana pa tālruni 64852586, e-pastu: biblioteka@cesvaine.lv; elektroniskajā sistēmā "Alise"
4. Jaunieguvumu apskats 1 X 2 mēnešos jauno grāmatu izstādes
5. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Cesvaines bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
6. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku uzziņu iegūšana
7. Grāmatu, seriālizdevumu un citu dokumentu saņemšana Regulāri tiek iegādātas jaunās grāmatas - gan nozaru literatūra, gan daiļliteratūra, pieejami 44 nosaukumu dažādi žurnāli un laikraksti
8. E-grāmatu lasīšanas iespēja Lasītājiem tiek piedāvāta iespēja kļūt par e-grāmatu bibliotēkas lietotāju
9. Izstādes un pasākumi Literatūru un brīvā laika pavadīšanas iespēju popularizējoši pasākumi
10. E-paraksta izmantošana Iespēja elektroniski parakstīt dokumentus
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Kopēšana un izdruka - melnbalta A4 - viena puse - EUR 0.08
2. Kopēšana un izdruka - melnbalta A4 - abas puses - EUR 0.16
3. Kopēšana un izdruka - melnbalta A3 - viena puse - EUR 0.12
4. Kopēšana un izdruka - melnbalta A3 - abas puses - EUR 0.24
5. Kopēšana un izdruka - krāsaina A4 - viena puse (aizpildīts līdz 25%)- EUR 0.28
6. Kopēšana un izdruka - krāsaina A4 - viena puse (aizpildīts vairāk par 25%) - EUR 0.50
7. Kopēšana un izdruka - krāsaina A4 - abas puses (aizpildīts līdz 25%) - EUR 0.50
8. Kopēšana un izdruka - krāsaina A3 - viena puse (aizpildīts līdz 25%) - EUR 0.57
9. Kopēšana un izdruka - krāsaina A3 - viena puse (aizpildīts vairāk par 25%) - EUR 1.00
10. Kopēšana un izdruka - krāsaina A3 - abas puses (aizpildīts līdz 25%) - EUR 1.00
11. Kopēšana un izdruka - krāsaina A3 - abas puses (aizpildīts vairāk par 25%) - EUR 2.00
12. Skenēšana A4 vai A3 - viena puse (attēls vai teksts) - 0.14
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

786

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

308

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

54

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

618

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

219

Pārējie:

399

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

5137

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3942

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1195

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

9994

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1176

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 6399
Seriālizdevumi 3557
Audiovizuālie resursi 6
Elektroniskais krājums (summa) 32
Citi elektroniskie resursi 32
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 194

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 81
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 34
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 47

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1396

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1393

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

21566

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 722 611 18063
Seriālizdevumi 663 782 3446
Audiovizuālie resursi 37
Kartogrāfiskie materiāli 2
Attēlizdevumi 4
Pārējie dokumenti 11 13
Elektroniskais krājums (summa) 1
Citi elektroniskie resursi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 15 46 771

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 9
Darbiniekiem 4
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

2

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1