Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000549

Adrese:

Pils iela 6, Cesvaine, Cesvaines nov., LV-4871

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64852586 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Madonas novada bibliotēka
Citas iestādes vietne Cesvaines novada dome
Citas iestādes vietne Latvijas digitālā kultūras karte
Elektroniskais katalogs Madonas reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Vēsma Nora

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000055169

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

15.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1403

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.05.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

137A

Akreditācijas datums:

26.09.2013

Akreditācijas termiņš:

26.09.2018

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1921

Dibināšanas gads:

1921

Sākums:

Bibliotēkas pirmsākumi meklējami 1921. gadā, kad nodibināta Cesvaines Kultūras biedrība. Šai biedrībai bijusi sava bibliotēka ar 531 grāmatu sējumu.

Darbība:

Cesvaines bibliotēka ir Cesvaines novada kultūras, izglītības, informācijas iestāde. Bibliotēkas bezmaksas (grāmatu saņemšana, prese, citi dokumenti, datori ar pastāvīgo interneta pieslēgumu, bezvadu internets, pasākumi, galda spēles, TV) un maksas (kopēšana, printēšana, skenēšana) pakalpojumus ir tiesības izmantot visiem tās apmeklētājiem. Bibliotekāres sniedz konsultācijas dažādu veidu uzziņu meklēšanā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 18:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 16:00
Sestdiena 10:00 14:00
Papildu informācija:

No jūnija līdz oktobrim - sestdienās slēgta

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
Ekskursijas Ekskursijas pa bibliotēku pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem
Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana pa tālruni 64852586, e-pastu: biblioteka@cesvaine.lv; elektroniskajā sistēmā "Alise"
Jaunieguvumu apskats 1 X 2 mēnešos jauno grāmatu izstādes
Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Cesvaines bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku uzziņu iegūšana
Grāmatu, seriālizdevumu un citu dokumentu saņemšana Regulāri tiek iegādātas jaunās grāmatas - gan nozaru literatūra, gan daiļliteratūra, pieejami 43 nosaukumu dažādi žurnāli un laikraksti
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Kopēšana - melnbalta A4 - viena puse EUR 0.07
Kopēšana - melnbalta A4 - abas puses EUR 0.11
Kopēšana - melnbalta A3 - viena puse EUR 0.11
Kopēšana - melnbalta A3 - abas puses EUR 0.14
Kopēšana - krāsaina A4 - viena puse EUR 0.28 - 0.43
Izdruka - melnbalta A4 EUR 0.14
Izdruka - krāsaina A4 EUR 0.28 - 0.43
Oriģinālu skenēšana ar informācijas saglabāšanu e-formā EUR 0.14
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1954

Teritorijas kopējā platība (m2):

786

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

308

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

54

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

881

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

363

Pārējie:

518

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

13663

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

7320

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

6343

Virtuālais apmeklējums:

12

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

19894

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

4091

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 11796
Seriālizdevumi 8052
Audiovizuālie resursi 15
Elektroniskie resursi 31
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 599

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 182
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 16
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 166

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1430

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1805

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

21832

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 728 515 18142
Seriālizdevumi 702 1290 3645
Audiovizuālie resursi 37
Kartogrāfiskie materiāli 1
Attēlizdevumi 3
Elektroniskie resursi 4
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 19 14 856

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 9
Darbiniekiem 4
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

3

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1