Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000549

Adrese:

Pils iela 6, Cesvaine, Cesvaines nov., LV-4871

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64852586 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Cesvaines novada dome
Elektroniskais katalogs Madonas reģiona bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Latvijas Kultūras datu portāls
Sociālie tīkli Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Vēsma Nora

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

nr. 90000055169

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

15.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1403

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

137B

Akreditācijas datums:

17.09.2019

Akreditācijas termiņš:

17.09.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1921

Sākums:

Bibliotēkas pirmsākumi meklējami 1921. gadā, kad nodibināta Cesvaines Kultūras biedrība. Šai biedrībai bijusi sava bibliotēka ar 531 sējumu.

Darbība:

Cesvaines bibliotēka ir Cesvaines novada kultūras, izglītības, informācijas iestāde. Bibliotēkas bezmaksas (grāmatu saņemšana, prese, citi dokumenti, darbs pie datoriem ar pastāvīgo interneta pieslēgumu, bezvadu internets, pasākumi, galda spēles) un maksas (kopēšana, printēšana) pakalpojumus ir tiesības izmantot visiem tās apmeklētājiem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 18:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
2. Ekskursijas Ekskursijas pa bibliotēku pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem
3. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālurezervēšana, nodošanas termiņu pagarināšana pa tālruni 64852586, e-pastu: biblioteka@cesvaine.lv; elektroniskajā sistēmā "Alise"
4. Jaunieguvumu apskats 1 X 2 mēnešos jauno grāmatu izstādes
5. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Cesvaines bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
6. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku uzziņu iegūšana
7. Grāmatu, seriālizdevumu un citu dokumentu saņemšana Regulāri tiek iegādātas jaunās grāmatas - gan nozaru literatūra, gan daiļliteratūra, pieejami 44 nosaukumu dažādi žurnāli un laikraksti
8. E-grāmatu lasīšanas iespēja Lasītājiem tiek piedāvāta iespēja kļūt par e-grāmatu bibliotēkas lietotāju
9. Izstādes un pasākumi Literatūru un brīvā laika pavadīšanas iespēju popularizējoši pasākumi
10. E-paraksta izmantošana Iespēja elektroniski parakstīt dokumentus
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Kopēšana un izdruka - melnbalta A4 - viena puse - EUR 0.08
2. Kopēšana un izdruka - melnbalta A4 - abas puses - EUR 0.16
3. Kopēšana un izdruka - melnbalta A3 - viena puse - EUR 0.12
4. Kopēšana un izdruka - melnbalta A3 - abas puses - EUR 0.24
5. Kopēšana un izdruka - krāsaina A4 - viena puse (aizpildīts līdz 25%)- EUR 0.28
6. Kopēšana un izdruka - krāsaina A4 - viena puse (aizpildīts vairāk par 25%) - EUR 0.50
7. Kopēšana un izdruka - krāsaina A4 - abas puses (aizpildīts līdz 25%) - EUR 0.50
8. Kopēšana un izdruka - krāsaina A3 - viena puse (aizpildīts līdz 25%) - EUR 0.57
9. Kopēšana un izdruka - krāsaina A3 - viena puse (aizpildīts vairāk par 25%) - EUR 1.00
10. Kopēšana un izdruka - krāsaina A3 - abas puses (aizpildīts līdz 25%) - EUR 1.00
11. Kopēšana un izdruka - krāsaina A3 - abas puses (aizpildīts vairāk par 25%) - EUR 2.00
12. Skenēšana A4 vai A3 - viena puse (attēls vai teksts) - 0.14
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

786

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

308

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

54