Cēsu novada Vaives pagasta Rāmuļu bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000240

Adrese:

"Rāmuļu Skola", Rāmuļi, Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 20212511 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Cēsu Centrālā bibliotēka
Elektroniskais katalogs Cēsu reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Vaira Krūmiņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

9000007767

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

02.04.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0770

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.02.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Cēsu Centrālā bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

272B

Akreditācijas datums:

25.08.2020

Akreditācijas termiņš:

25.08.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1911

Sākums:

1911. gadā bibliotēku dibināja Rāmuļu bibliotēkas biedrība.

Darbība:

Kopš 2003. gada Lasīšanas veicināšanas programmas "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija"dalībniece. No 2005. gada notiek Ziemeļvalstu literatūras nedēļas pasākumi. No 1996. gada ik pēc 5 gadiem bibliotēka gatavo izstādes novadnieka Daumanta Gaiļa jubilejas pasākumiem. Regulāri notiek lasītprasmju stundas 1.-4. klašu skolēniem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 14:00 pārtraukums 11:30-12:00
Otrdiena 08:30 14:00 pārtraukums 11:30-12:00
Trešdiena 08:30 11:00
Ceturtdiena 08:30 14:00 pārtraukums 11:30-12:00
Piektdiena 08:30 11:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Bibliotēkas fonda, novadpētniecības materiālu un periodiikas izsniegšana Bibliotēkas lietotāji bez maksas var saņemt visus bibliotēkā pieejamos izdevumus lasīšanai lasītavā vai tie tiek izsniegti uz mājām., kā arī SBA kārtā saņemt sev interesējošus izdevumus no citām bibliotēkām.
2 Bezmaksas WIFi izmantošana Bibliotēkā pieejams bezmaksas interneta pieslēgums. Apmeklētājiem ir iespēja sazināties ar valsts iestādēm, uzņēmumiem, kopēt , skenēt , nosūtīt un saņemt dokumentus, saņemt uzziņas .
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

64000

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

22

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

40

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

21

Pārējie:

19

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

177

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

100

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

77

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

435

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

132

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 356
Seriālizdevumi 79
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 132

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 1
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 1

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

257

Izslēgto dokumentu kopskaits:

151

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

2292

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 115 151 1852
Seriālizdevumi 142 416
Audiovizuālie resursi 3
Kartogrāfiskie materiāli 5
Nošizdevumi 1
Pārējie dokumenti 15
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 54 74 741

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Skeneru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2