Cēsu novada Vaives pagasta Rāmuļu bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000240

Adrese:

Rāmuļu Skola, Rāmuļi, Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 20212511
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Vaira Krūmiņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

9000007767

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

02.04.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0770

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.02.2004

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

272A

Akreditācijas datums:

12.09.2014

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1911

Sākums:

1911. gadā bibliotēku dibināja Rāmuļu bibliotēkas biedrība

Darbība:

Kopš 2003. gada -"Bērnu žūrijas "dalībniece, no 2005. gada notiek Ziemeļvalstu literatūras nedēļas pasākumi, 1996.,2002.,2007.,2012.,2017. gadā veidotas izstādes Daumanta Gaiļa jubileju pasākumiem. Regulāri notiek bibliotēkas stundas 1.-4. klašu skolēniem, 2019. gadā arī Grāmatu starts pirmsskolēniem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 15:30 pārtraukums 12:00-12:30
Otrdiena 09:00 15:30 pārtraukums 12:00-12:30
Trešdiena 09:00 11:00
Ceturtdiena 09:00 15:30 pārtraukums 12:00-12:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Bibliotēkas fonda, novadpētniecības materiālu un periodiikas izsniegšana Bibliotēkas lietotāji bez maksas var saņemt visus bibliotēkā pieejamos izdevumus lasīšanai lasītavā vai tie tiek izsniegti uz mājām., kā arī SBA kārtā saņemt sev interesējošus izdevumus no citām bibliotēkām.
2 Bezmaksas WIFi izmantošana Bibliotēkā pieejams bezmaksas interneta pieslēgums. Apmeklētājiem ir iespēja sazināties ar valsts iestādēm, uzņēmumiem, kopēt , skenēt , nosūtīt un saņemt dokumentus, saņemt uzziņas .
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Cēsu novada Cēsu Centrālās bibliotēkas Vaives pagasta Rāmuļu bibliotēka Rāmuļu skola, Vaives pagasts, Cēsu novads, LV 4136 Pašvaldības īpašums 1953
Teritorijas kopējā platība (m2):

64000

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

22

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

54

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

26

Pārējie:

28

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

608

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

448

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

160

Virtuālais apmeklējums:

288

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

440

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

84

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 300
Seriālizdevumi 140
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 99

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

265

Izslēgto dokumentu kopskaits:

467

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

2038

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 123 175 1878
Seriālizdevumi 137 290 137
Audiovizuālie resursi 3
Kartogrāfiskie materiāli 3 2 4
Nošizdevumi 1
Pārējie dokumenti 2 15
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 66 63 668

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

2

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1