Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012552

Adrese:

Bērzaines iela 34, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
27888937 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Cēsu reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Elīna Āboliņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1092

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

22.09.2019

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

2004

Sākums:

Bibliotēka tika dibināta 1954. gadā reizē ar skolu. Bibliotēku dibinājis tā laika skolas direktors Gustavs Meiers. LRKM Cēsu sanatorijas internātpamatskolas bibliotēkas reģistrācijas apliecību izsniedza 2004. gada 22. martā.. Bibliotēku reģistra numurs: BLB1092 (Ar labojumiem 2019. gada 22. septembrī)

Darbība:

Skolas bibliotēkas darbības galvenais mērķis ir līdzdalība izglītības iestādes licencētajās izglītības programmās noteikto mērķu īstenošanā atbilstoši valsts izglītības standartiem un mācību priekšmetu programmām. Skolas bibliotēkas darbības pamatvirzieni: 1) izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo iespieddarbu u.c. dokumentu komplektēšana, uzskaite, apstrāde, uzglabāšana, kataloģizēšana un klasificēšana; 2) bibliogrāfisko un bibliotekāro pakalpojumu sniegšana; 3) bibliotēkas lietotāju informācijpratības veicināšana; 4) iespēja izmantot videoprojektoru mācību satura apguvei un audzināšanas darbā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 19:30
09:00 13:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. datorizdruka Datorizdrukas skolēniem un skolas darbiniekiem.
2. Periodiskie izdevumi (avīzes, žurnāli u.c.) Brīvi pieejami skolēniem un skolas darbiniekiem.
3. Cēsu virtuālais kopkatalogs http://cesis.biblioteka.lv/alise/
4. Videoprojektors Skolotājiem, lai vadītu interesantas mācību un audzināšanas stundas, brīvi pieejams iepriekš piesakoties.
5. Mācību grāmatas, metodiskā literatūra, ārzemju un latviešu daiļliteratūra, enciklopēdijas, mācību literatūra, galda spēles. Brīvi pieejami skolēniem un skolas darbiniekiem.
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Bērzaines ģimnāzija Cēsis, Bērzaines iela 34 Pašvaldības īpašums 1882 61301

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

89

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

40

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

264

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

204

Pārējie:

60

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

9525

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1183

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

8342

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5406

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

2888

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 5257
Audiovizuālie resursi 20
Kartogrāfiskie materiāli 73
Nošizdevumi 24
Attēlizdevumi 9
Pārējie dokumenti 15
Elektroniskie resursi 8
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 2246
Bērnu grāmatas 1201

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 11
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 11
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 0

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

951

Izslēgto dokumentu kopskaits:

312

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

10992

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 744 177 10739
Seriālizdevumi 135 135
Audiovizuālie resursi 36
Kartogrāfiskie materiāli 55 103
Nošizdevumi 13 40
Attēlizdevumi 3 14
Pārējie dokumenti 1 28
Elektroniskie resursi 32
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 35 0 3388
Bērnu grāmatas 352 0 2612

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 0
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1