Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012552

Adrese:

Bērzaines iela 34, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
27888937 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Cēsu reģiona publisko un skolu bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Elīna Āboliņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1092

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

22.09.2019

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

2004

Sākums:

Bibliotēka tika dibināta 1954. gadā reizē ar skolu. Bibliotēku dibinājis tā laika skolas direktors Gustavs Meiers. LRKM Cēsu sanatorijas internātpamatskolas bibliotēkas reģistrācijas apliecību izsniedza 2004. gada 22. martā.. Bibliotēku reģistra numurs: BLB1092 (Ar labojumiem 2019. gada 22. septembrī)

Darbība:

Skolas bibliotēkas darbības galvenais mērķis ir līdzdalība izglītības iestādes licencētajās izglītības programmās noteikto mērķu īstenošanā atbilstoši valsts izglītības standartiem un mācību priekšmetu programmām. Skolas bibliotēkas darbības pamatvirzieni: 1) izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo iespieddarbu u.c. dokumentu komplektēšana, uzskaite, apstrāde, uzglabāšana, kataloģizēšana un klasificēšana; 2) bibliogrāfisko un bibliotekāro pakalpojumu sniegšana; 3) bibliotēkas lietotāju informācijpratības veicināšana; 4) iespēja izmantot videoprojektoru mācību satura apguvei un audzināšanas darbā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 16:00
Otrdiena 08:30 16:00
Trešdiena 08:30 16:00
Ceturtdiena 08:30 16:00
Piektdiena 08:30 13:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datorizdruka Datorizdrukas skolēniem un skolas darbiniekiem.
2. Periodiskie izdevumi (avīzes, žurnāli u.c.) Brīvi pieejami skolēniem un skolas darbiniekiem.
3. Cēsu virtuālais kopkatalogs http://cesis.biblioteka.lv/alise/
4. Videoprojektors Skolotājiem, lai vadītu interesantas mācību un audzināšanas stundas, brīvi pieejams iepriekš piesakoties.
5. Mācību grāmatas, metodiskā literatūra, ārzemju un latviešu daiļliteratūra, enciklopēdijas, mācību literatūra, galda spēles. Brīvi pieejami skolēniem un skolas darbiniekiem.
6. E - žurnāli, metodiskie materiāli un digitālā datu bāze Soma.lv (e-mācību grāmatas, drukājamās un interaktīvās darba lapas, metodiskie līdzekļi, mācību tēmas, informatīvi un zinātniski precīzi video, izzinošas un dinamiskas ilustrācijas, pašpārbaudes jautājumi un uzdevumi). E-žurnāli un metodiskie materiāli pieejami skolotājiem. Datu bāze Soma.lv pieejama skolotājiem un skolēniem.
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Bērzaines ģimnāzija Cēsis, Bērzaines iela 34 Pašvaldības īpašums 1882 61301

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

89

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

40

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

289

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

222

Pārējie:

67

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2425

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

385

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2040

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5410

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

3459

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 5256
Audiovizuālie resursi 13
Kartogrāfiskie materiāli 80
Nošizdevumi 19
Attēlizdevumi 13
Pārējie dokumenti u.c. krājuma vienības 20
Elektroniskais krājums (summa) 9
Citi elektroniskie resursi 9
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Mācību grāmatas 2406
Bērnu un jauniešu grāmatas 1241

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 4
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 4
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 0
Starptautiskais starpbibliotēku abonements (SSBA):
SSBA Skaits
Kopējais starptautisko SBA skaits
No ārvalstu bibliotēkām saņemtie dokumenti 0
Uz ārvalstu bibliotēkām nosūtītie dokumenti 0

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

682

Izslēgto dokumentu kopskaits:

362

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

11953

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 681 352 11688
Audiovizuālie resursi 0 3 35
Kartogrāfiskie materiāli 0 1 114
Nošizdevumi 1 2 41
Attēlizdevumi 0 1 15
Pārējie dokumenti u.c. krājuma vienības 0 3 26
Elektroniskais krājums (summa) 0 0 34
Citi elektroniskie resursi 0 0 34
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 268 276 3592
Bērnu un jauniešu grāmatas 89 21 2782

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 13
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 12
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1