Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-013113

Adrese:

Nākotnes iela 1, Carnikava, Carnikavas nov., LV-2163

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 67993613 @ 67993797
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ruta Pomaskova

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

2012901110

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

15.05.1974

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1829

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

06.12.2005

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas datums:

28.04.2014

Akreditācijas termiņš:

27.04.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1974

Darbība:

Bibliotēkas fonda pilnveidošana, apmeklētāju apkalpošana, lasīšanas veicināšana

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 13:00 16:00
Otrdiena 13:00 16:00
Trešdiena 10:00 16:00
Ceturtdiena 12:00 16:00
Piektdiena 8:00 10:00
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1974

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

40

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

3

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

410

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

382

Pārējie:

28

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3408

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

193

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

3215

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5047

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

2125

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 5047
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 2922

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

476

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

5195

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 4719 476 5195
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 2922 476 3398

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 2
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1