Burtnieku novada pašvaldības Ēveles pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000824

Adrese:

Pāvulēni, Ēvele, Ēveles pag., Burtnieku nov., LV-4712

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 25749081 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Valmieras bibliotēkas mājas lapa
Elektroniskais katalogs Valmieras bibliotēku un ViA kopkatalogs
Citas iestādes vietne UNESCO Stāstu bibliotēkas
Citas iestādes vietne Burtnieku novada mājas lapa
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Aelita Punkstiņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009114148

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

22.09.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0442

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

29.03.2016

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

733A

Akreditācijas datums:

05.09.2016

Akreditācijas termiņš:

10.09.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1945

Sākums:

Esošā bibliotēka ir 1906. gada Ēveles lauksaimniecības biedrības bibliotēkas un 1922. gadā dibinātās Latvijas Jaunatnes savienības Ēveles organizācijas bibliotēkas mantiniece. Pirmie ieraksti inventāra grāmatās atrodami no 1945. gada. Bibliotēka atrodas senā, kultūrvēsturiski nozīmīgā ēkā, kas celta 19. gadsimtā. 1869. gadā te darbojusies pirmā 6-klasīgā pamatskola, 1872. gadā tajā skolotājs Jēkabs Paulītis, pazīstamā Vecpiebalgas draudzes skolas skolmeistara Andža Rātmindera bijušais audzēknis, bet 1912. gadā par pagasta rakstveža palīgu, diemžēl ar vājām sekmēm, centies izmācīties dzejnieks Jānis Ziemeļnieks.

Darbība:

2009. gadā esošā ēka renovēta, tajā apvienoti pagasta un daļēji pamatskolas bibliotēku fondi. Apmeklētājiem pieejami grāmatu fondi, periodiskie izdevumi, novadpētniecības materiāli, 10 datori ar interneta pieslēgumu, Wi-Fi bezvadu tīkls. Bibliotēkā ir telpa, kas darbojas kā lasītava, semināru un izstāžu zāle. Svarīgākais uzdevums- bibliotēkas pozicionēšana kā kultūrizglītojošas vienības esamība vietējā vidē. To sekmē darbības virzieni: kultūrizglītojoša darba organizēšana(lekcijas, publikācijas, tikšanās, iepazīstināšana ar jaunāko literatūru); sadarbībā ar citām iestādēm, biedrībām, mūžizglītības popularizēšana(kursi, meistarklases, ekskursiju vadīšana), novadpētniecības materiālu apzināšana, identificēšana, interviju uzklausīšana, ierakstīšana; dabas un kultūrvēstures pieminekļu aizsargāšana, sakopšanas organizēšana(mežu dienas, dižkoku mērījumi, projekti sakrālā mantojuma aizsardzībai). Kopumā – bibliotēkas paradigmas maiņa.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 19:00
Trešdiena 08:00 15:00
Ceturtdiena 08:00 19:00
Piektdiena 08:00 15:00
Sestdiena 09:00 13:00
Papildu informācija:

Mēneša pirmā piektdiena - metodiskā diena (bibliotēka apmeklētājiem slēgta)

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Abonētās datu bāzes Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka
2. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
3. Informatīvi pasākumi svarīgās valsts un vietējās kultūrvēstures atceres dienās. Izstādes, tikšanās ar paskaidrojošu stāstījumu. Interaktīva dalībnieku iesaiste.
4. Projektu izstrāde Vietējām NVO, jauniešiem palīdzība projektu izstrādē.
5. Mūžizglītības pasākumi Tematika - kultūrvēsturiskās un dabas vērtības apkārtnē, rokdarbu meistarklases, nemateriālā kultūras mantojuma apzināšana un kopšana
6. Dokumentu printēšana, skenēšana un kopēšana.
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Papildu informācija par infrastruktūru:

Ēka 2009. gadā pilnībā restaurēta. Veikta sienu siltināšana, logu nomaiņa, apkures sistēmas ierīkošana, izmantojot zemes siltumu. Ēka pilnībā nodota bibliotēkas vajadzībām un tajā atrodas gan publiskās, gan daļēji Ēveles pamatskolas bibliotēkas fondi, kā arī publiskais interneta pieejas punkts.

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

134

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

35

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

128

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

39

Pārējie:

89

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

488

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

348

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

140

Virtuālais apmeklējums:

210

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

766

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

59

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 758
Seriālizdevumi 8
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 19

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 11
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 6
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 5

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

195

Izslēgto dokumentu kopskaits:

536

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

3837

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 130 425 3560
Seriālizdevumi 65 111 204
Audiovizuālie resursi 12
Nošizdevumi 5
Attēlizdevumi 53
Pārējie dokumenti 1
Elektroniskie resursi 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 13 12 117

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 8
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 7
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1