Burtnieku novada pašvaldības Burtnieku pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000846

Adrese:

Jaunatnes iela 15, Burtnieki, Burtnieku pag., Burtnieku nov., LV-4206

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 25770008 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Burtnieku novada mājas lapa
Citas iestādes vietne Valmieras bibliotēkas mājas lapa
Elektroniskais katalogs Valmieras bibliotēkas un ViA kopkatalogs
Citas iestādes vietne Latvijas Bibliotēku portāls
Citas iestādes vietne Latvijas digitālā kultūras karte
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Gunta Daļecka

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009170268

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

22.09.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0712

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

12.02.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

671A

Akreditācijas datums:

05.09.2016

Akreditācijas termiņš:

05.09.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1914

Sākums:

Pirmā liecība par Burtnieku bibliotēku ir 1914.gadā izdotais "Burtnieku brīvbibliotēkas biedrības grāmatu saraksts",iespiests P.Skrastiņa tipogrāfijā Valmierā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 08:00 17:30
Trešdiena 08:00 17:30 Pārtraukums 12:00-13:00
Ceturtdiena 08:00 17:30 Pārtraukums 12:00-13:00
Piektdiena 08:00 16:30
Sestdiena 08:00 13:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pirmā piektdiena-metodiskā diena.Bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Abonētās datubāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datubāzēm internetā - Letonika un Lursoft "Laikrakstu bibliotēka"
2. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana.
3. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām
4. Apmācības un konsultācijas Apmācības un konsultācijas darbam ar datoru un internetu.
5. Apmācības un konsultācijas Ekskursijas pa bibliotēku un pagasta vēstures muzeju
6. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus,kuru nav Burtnieku pagasta bibliotēkas krājumā, var pasūtīt,izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Kopēšana,printēšana Kopēšana ,printēšana A4 formāta lpp viena puse 0.07
2. Skenēšana Dokumentu skenēšana 1 lpp A4 0.35
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1961

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Pašvaldības īpašums
Teritorijas kopējā platība (m2):

500

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

287

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

264

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

52

Pārējie:

212

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2519

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1806

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

713

Virtuālais apmeklējums:

558

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4389

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

231

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2694
Seriālizdevumi 1695
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 190

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 31
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 28
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 3

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

656

Izslēgto dokumentu kopskaits:

350

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

5891

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 238 253 5018
Seriālizdevumi 417 97 805
Audiovizuālie resursi 1 27
Nošizdevumi 6
Pārējie dokumenti 30
Elektroniskie resursi 5
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 44 210

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 12
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 10
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

3