Bunkas pagasta Tadaiķu ciema bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-011702

Adrese:

Saules iela 10, Tadaiķi, Bunkas pag., Priekules nov., LV-3446

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 28371528 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka
Citas iestādes vietne Priekules novada mājas lapa
Kultūras karte
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Elīna Kurovska

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000031601

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

01.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1899

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

06.07.2006

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

473A

Akreditācijas datums:

07.09.2015

Akreditācijas termiņš:

07.09.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

2006

Sākums:

Priekules novada Bunkas pagasta Tadaiķu ciema bibliotēka dibināta 2006. gada 6. jūlijā pēc Tadaiķu ciema iedzīvotāju ierosinājuma kā Priekules novada pašvaldības izglītojoši informatīva kultūras iestāde, kas ir trešā bibliotēka Bunkas pagastā.

Darbība:

Tadaiķu ciema bibliotēka nodrošina bibliotekāros pakalpojumus un informācijas pieejamību Tadaiķu ciema iedzīvotājiem, kā arī ikvienam interesentam, nodrošina ciema iedzīvotājus ar jaunāko pagasta un novada informāciju, svarīgākajiem novada pasākumiem, ņemot dalību to organizēšanā, nodrošina pieejamību datoriem un printerim, kopētājam, veicina pagasta sabiedrības izaugsmi un piedalās mūžizglītības procesā, izzina un apkopo ciema vēsturi dažādos laika posmos.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 08:00 18:00
Piektdiena 08:00 18:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Datori un internets Datoru un interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar datu bāzēm, konsultācijas darbam ar datoru un internetu
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Telpu noma Saietu telpa sapulcēm, mācībām EUR 2,00 stundā bez PVN
Telpu noma Saietu telpa svinību rīkošanai EUR 14,00 diennaktī bez PVN
Veļas mašīnas izmantošana Veļas mašīnas izmantošana EUR 0,70 par 1 reizi bez PVN
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1975

Teritorijas kopējā platība (m2):

460

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

110,53

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

40

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

127

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

26

Pārējie:

101

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2848

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2235

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

613

Virtuālais apmeklējums:

45

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4279

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

503

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2410
Seriālizdevumi 1847
Audiovizuālie resursi 6
Pārējie dokumenti 16
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 122

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 17
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 11
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 6

Digitalizācija pēc pieprasījuma

Elektroniski nosūtīto vienību kopskaits:

25

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

581

Izslēgto dokumentu kopskaits:

247

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

3916

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 2417 158 2575
Seriālizdevumi 1148 416 247 1317
Audiovizuālie resursi 10 6 16
Nošizdevumi 3 1 4
Pārējie dokumenti 4 4
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 1 1
Bērnu grāmatas 321 54 375

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

9

Tematiskie pasākumi:

8