Bunkas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000457

Adrese:

Bunkas kultūras nams, Bunka, Bunkas pag., Priekules nov., LV-3446

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 23373829 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Priekules novada mājas lapa
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Svetlana Grinberga

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000031601

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

01.07.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0382

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

11.12.2003

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

471A

Akreditācijas datums:

07.09.2015

Akreditācijas termiņš:

07.09.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1970

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 8:00 14:00
Trešdiena 8:00 17:00
Ceturtdiena 9:00 14:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Internets
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Kopēšana, izdruka A4 formāts; melnbalta 1 lapaspuse A4 formāts; melnbalta abas lapaspuses EUR 0,07 EUR 0,12
2. Skenēšana A4 formāts; 1 lapaspuse EUR 0,71
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1970

Teritorijas kopējā platība (m2):

562

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

117

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

257

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

92

Pārējie:

165

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2359

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1997

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

362

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2745

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

547

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 996
Seriālizdevumi 1749
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 1
Bērnu grāmatas 155

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

611

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

5192

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 3155 215 3370
Seriālizdevumi 1425 396 1821
Audiovizuālie resursi 1 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 33 33
Bērnu grāmatas 672 56 728

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 7
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

35

Tematiskie pasākumi:

13