Brocēnu pašvaldības bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000721

Adrese:

Lielcieceres iela 10, Brocēni, Brocēnu nov., LV-3851

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63865955 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Iestādes vietne Brocēnu novada pašvaldība
Sociālie tīkli Brocēnu bibliotēka - draugiem.lv
Sociālie tīkli Brocēnu pašvaldības bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Valda Ozoliņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90001086289

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

19.03.2001

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0012

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

11.09.2003

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

633A

Akreditācijas datums:

15.05.2015

Akreditācijas termiņš:

15.05.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1947

Sākums:

Brocēnu bibliotēka veidojās 1947.gadā fabrikas teritorijā. Brocēnu cementa fabrikas arodbiedrības sekretāre savā pārziņā esošās 200 grāmatas sāka izsniegt lasīt fabrikā strādājošajiem. Sākotnējā bibliotēkas atrašanās vieta bija arodbiedrības komitejas telpas fabrikas sadzīves korpusā. Grāmatu krājumu apkopoja no strādnieku dāvinātajām un arodbiedrības pirktajām grāmatām.

Darbība:

Brocēnu pašvaldības bibliotēkā tiek veiktas daudzveidīgas aktivitātes, kuru mērķis – pakalpojumu uzlabošana un paplašināšana. Izstrādāta un tiek realizēta programma bērnu un skolēnu lasīšanas veicināšanai. Bērnu žūrijā piedalās ap 180 skolēnu. Bibliotēkā aktīvi darbojas Lasītāju klubs. No oktobra līdz maijam katru otrdienu tiek piedāvātas lekcijas, ceļojumu stāsti un citas aktuālas tēmas.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 18:00
Otrdiena 10:00 16:00
Trešdiena 12:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Sestdiena 10:00 16:00
Papildu informācija:

Jūnijā, jūlijā, augustā bibliotēka sestdienās slēgta. Mēneša pēdējā trešdienā bibliotēka slēgta, metodiskā diena.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
bibliotēkas apmeklēšana
lietotāju pierakstīšana
konsultācijas par bibliotēkas darba kārtību
grāmatu, žurnālu, laikrakstu, audiovizuālo materiālu un citu dokumentu izsniegšana pēc lietotāju pieprasījuma abonementā un izmantošanai uz vietas lasītavā
informācijas meklējumsistēmu (katalogu, kartotēku u.tt.) izmantošana
bibliotēkas organizēto pasākumu apmeklēšana
lietotāji var izmantot datorus un internetu
attālināts bibliotēkas lietotājs Saņemot bibliotēkā attālinātā lietotāja vārdu un paroli, Saldus un Brocēnu novadu kopkatalogā var izmantot e-pakalpojumu "Mana bibliotēka" : tiešsaistē rezervēt grāmatas, pagarināt lietošanas termiņu, pierakstīties rindā, ja grāmata izsniegta citam lasītājam, pārraudzīt savus datus par izsniegumiem, pasūtītajām vai izlasītajām grāmatām u.c.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Kopiju izgatavošana no bibliotēkas krājumiem A4 formāta melnbalta kopija vai izdruka 0.11 EUR
Kopiju izgatavošana no bibliotēkas krājumiem A4 formāta krāsaina kopija vai izdruka 0.50 EUR
Kopiju izgatavošana dokumentiem, kas nav bibliotēkas krājumos A4 formāta melnbalta kopija vai izdruka 0.13 EUR
Kopiju izgatavošana dokumentiem, kas nav bibliotēkas krājumos A4 formāta krāsaina kopija vai izdruka 0.61 EUR
Laminēšana 1 loksne 2.34 EUR
Skenēšana 1 lapaspuse A4 0.47 EUR
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
www vietne
Brocēnu novads
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1960

Teritorijas kopējā platība (m2):

13000

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

320

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

42

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

934

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

538

Pārējie:

396

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

10840

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

6088

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

4752

Virtuālais apmeklējums:

629

Sociālo tīklu apmeklējums:

43561

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

32519

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

18731

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 21208
Seriālizdevumi 11311
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 3667

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 206
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 162
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 44

Digitalizācija pēc pieprasījuma

Elektroniski nosūtīto vienību kopskaits:

729

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1413

Izslēgto dokumentu kopskaits:

2564

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

18278

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 16009 649 2099 14559
Seriālizdevumi 3216 751 437 3530
Audiovizuālie resursi 87 9 78
Nošizdevumi 2 2
Attēlizdevumi 115 13 19 109
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 3684 291 308 3667

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 14
Darbiniekiem 5
Lasītājiem 9
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Pašu veidotās 0
Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

121

Tematiskie pasākumi:

49

Projektizstrāde:

1

Zinātniskās pētniecības darbs:

1