Briežuciema pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000157

Adrese:

Dīķmalas-8, Grūšļeva, Briežuciema pag., Balvu nov., LV-4595

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64521386 @
Informācija internetvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Silvija Apare

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009302988

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

15.03.2010

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0594

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

21.01.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

798A

Akreditācijas datums:

02.10.2018

Akreditācijas termiņš:

02.10.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1951

Sākums:

Briežuciema (agrāk Kvašņevas ciema) pagasta bibliotēka dibināta 1951.gadā. Bibliotēka darbu sāk 1952.gada janvārī. 2004.gadā reģistrēta Bibliotēku reģistrā. No 2009.gada septembra ir Balvu Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēka.2016.gadā uzsāk darbu ar BIS Alise.

Darbība:

Bibliotēka nodrošina bibliotēku pakalpojumus lietotāju dzīves, darba un atpūtas tuvumā. Uzkrāj un sistematizē universāla rakstura iespieddarbus un cita veida dokumentus, kas apmierina bibliotēkas lietotāju prasības. Bibliotēka piedāvā starpbibliotēku abonementa pakalpojumu. Bibliotēkā pieejams bezmaksas Wi-Fi internets.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 17:00
Otrdiena 08:30 17:00
Trešdiena 08:30 17:00
Ceturtdiena 08:30 17:00
Piektdiena 08:30 17:00
Papildu informācija:

Pusdienu pārtraukums no 13.00 līdz 13.30 Katra mēneša pēdējā piektdiena - Spodrības diena (apmeklētājus neapkalpo)

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Iespieddarbu un novadpētniecības materiālu izmantošana Dažādu nozaru literatūras un periodisko izdevumu izmantošana.Lasītavā iespēja apskatīt novadpētniecības materiālus.
2. Datori un internets Nodrošināta iespēja izmantot datorus ar interneta pieslēgumu, bibliotēkas telpās iespēja izmantot bezvadu internetu.
3. Datubāzes Iespēja izmantot datubāzes Lursoft un Letonika.
4. Starpbibliotēku abonements Iespēja pasūtīt iespieddarbus no citām bibliotēkām izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA).
5. Uzziņas un konsultācijas Bibliotēka sniedz konsultācijas par bibliotēkā pieejamajiem pakalpojumiem un to izmantošanu. Sniedz palīdzību darbā ar datoru, internetu un elektroniskajiem pakalpojumiem.
6. Izstādes un pasākumi Bibliotēkā notiek tematiskās, radošo darbu un novadpētniecības materiālu izstādes, tiek rīkoti tematiski pasākumi.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Maksas pakalpojumi Bibliotēka sniedz maksas pakalpojumus saskaņā ar "Balvu centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumu cenrādi".
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1984

Teritorijas kopējā platība (m2):

1890

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

91

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

215

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

48

Pārējie:

167

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

5664

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

4793

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

871

Virtuālais apmeklējums:

2236

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

9652

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

989

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 4774
Seriālizdevumi 4871
Kartogrāfiskie materiāli 1
Nošizdevumi 1
Nepublicētie dokumenti 5
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 399

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 362
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 356
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 6

Digitalizācija pēc pieprasījuma

Elektroniski nosūtīto vienību kopskaits:

35

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

509

Izslēgto dokumentu kopskaits:

210

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

6024

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 5806 140 163 5081
Seriālizdevumi 958 369 46 917
Audiovizuālie resursi 13 1 12
Kartogrāfiskie materiāli 1 1
Nošizdevumi 4 5
Nepublicētie dokumenti 1 1
Elektroniskie resursi 7 7
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 639 16 36 619

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 8
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 7
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda

Digitalizācija

Digitālo kolekciju skaits 2017.gada beigās:

2

Digitalizēto kolekciju pieejamība:
Kur pieejamas Kolekciju skaits
Pieejamas tikai uz bibliotēkas datoriem 1
Pieejamas publiski internetā 1
Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Perioda sākumā Atskaites gada laikā Perioda beigās
Attēlizdevumi 180 100 280

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

66

Tematiskie pasākumi:

5