Braslavas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000495

Adrese:

Imantas 4, Braslava, Braslavas pag., Alojas nov., LV-4068

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64030432 @
Pagasta padomē 64031006
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Limbažu Galvenā bibliotēka
Elektroniskais katalogs Limbažu un Alojas novadu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Alojas novada dome
Sociālie tīkli draugiem.lv
Sociālie tīkli twitter.com
Citas iestādes vietne Bibliotēku portāls
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Astra Špūle

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009136357

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

31.07.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0256

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

25.11.2003

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

492A

Akreditācijas datums:

22.12.2014

Akreditācijas termiņš:

21.12.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1924

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 11:30 18:00
Otrdiena 09:00 15:30
Trešdiena 11:30 18:00
Ceturtdiena 11:30 18:00
Piektdiena 09:00 15:30
Papildu informācija:

Katra mēneša otrā trešdiena - metodiskā diena, bibliotēka slēgta. Katra mēneša pēdējā ceturtdiena - sanitārā diena, bibliotēka slēgta. Sestdienās, svētdienās un svētku dienās bibliotēka slēgta.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve abnētajām datu bāzēm Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēkai
2. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
3. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības un konsultācijas darbam ar datoru un internetu
4. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana pa tālruni 64030432, e-pastu braslavas.biblioteka@aloja.lv. Grāmatu un citu materiālu rezervēšana saņemšanai bibliotēkā, nodošanas termiņu pagarināšana internetā Limbažu un Alojas novadu bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā.
5. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Braslavas pagasta bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu(SBA)
6. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1 Kopēšana no bibliotēkas materiāliem Formāts A4 melnbalta - 1 lpp. Formāts A4 melnbalta abas lapas puses EUR 0,07 EUR 0,09
2. Kopēšana no klienta materiāliem Formāts A4 melnbalta - 1 lpp. Formāts A4 melnbalta abas lapas puses EUR 0,08 EUR 0,13
3. Printera izdruka Formāts A4 melnbalta no bibliotēkas materiāliem Formāts A4 melnbalta no klienta materiāliem Formāts A4 krāsaina EUR 0,11 EUR 0,13 EUR 0,34
4. Attēla un teksta skenēšana Formāts A4 - 1 lpp. EUR 0,17
5. SBA izmantošana Iespieddarbu nosūtīšana Pasta pakalpojumu tarifi
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1898

Teritorijas kopējā platība (m2):

50

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

48

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

8

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

101

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

17

Pārējie:

84

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2885

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2659

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

226

Virtuālais apmeklējums:

111

Sociālo tīklu apmeklējums:

735

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

7143

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

180

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 795
Seriālizdevumi 6348
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 50

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 29
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 15
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 14

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

712

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1302

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

2748

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 2260 147 232 2175
Seriālizdevumi 1070 565 1070 565
Audiovizuālie resursi 4 4
Kartogrāfiskie materiāli 1 1
Elektroniskie resursi 3 3
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 158 35 36 157

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

16

Tematiskie pasākumi:

4