Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012721

Adrese:

Marinzeja, Atašienes pag., Krustpils nov., LV-5211

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 65228358 @
Informācija internetvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Mārīte Adamoviča

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

1013900256

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

04.02.2000

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0193

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

15.11.2003

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

2811

Akreditācijas datums:

24.01.2014

Akreditācijas termiņš:

27.01.2020

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 12:30 15:00
Otrdiena 13:30 15:30
Trešdiena 13:30 16:00
Ceturtdiena 13:30 16:00
Piektdiena 14:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Mācību grāmatu izsniegšana.
2. Daiļliteratūras izsniegšana.
3. Izziņu literatūras izsniegšana.
4. Periodikas izsniegšana.
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1847

Kultūras pieminekļa Valsts aizsardzības Nr.:

6301

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Brāļu Skrindu Atašienes vidusskola Marinzeja, Atašienes pagasts, Krustpils novads Pašvaldības īpašums 1847 6301
Teritorijas kopējā platība (m2):

1112,9

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

30

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

6

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

70

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

44

Pārējie:

26

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1660

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

930

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

730

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1629

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1012

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1629
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 1385
Bērnu grāmatas 98

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

133

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

6296

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 133 0 6296
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 88 0 2998
Bērnu grāmatas 24 920

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1
Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0