Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000819

Adrese:

Cēsu iela 13, Blome, Blomes pag., Smiltenes nov., LV-4707

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64772892 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Valkas, Smiltenes un Strenču novadu elektroniskais kopkatalogs
Citas iestādes vietne Valkas novada Centrālās bibliotēkas mājas lapa
Citas iestādes vietne Smiltenes novada mājas lapa
Sociālie tīkli Facebook
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Kristīne Metuzāle

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

40900034673

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

01.01.2020

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0437

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

08.01.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Smiltenes novada bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

339A

Akreditācijas datums:

07.09.2015

Akreditācijas termiņš:

07.09.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1901

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1901.gadā kā Blomes pagasta tautas bibliotēka. Kara laikā nopostīta. Pēc kara atjaunota un turpina darbību. Tā ir pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas Bibliotēku likumā noteiktā kārtībā 2004. gada 8.janvārī reģistrēta Latvijas Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā ar Nr. BLB 0437.

Darbība:

Blomes bibliotēka ir vietējas nozīmes izglītības, informācijas un kultūras centrs, kurš organizē izstādes, pasākumus, veicina sabiedrības vēlmi pašizglītoties un vēlmi attīstīt garīgās vērtības sevī. Bibliotēkā pagasta iedzīvotājiem ir pieejami nepieciešamie resursi informācijas iegūšanai.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 08:00 17:00
Ceturtdiena 08:00 17:00
Piektdiena 12:30 16:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Datori un internets Datori ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
2 Abonētās datubāzes Piekļuve datu bāzēm Letonika un Lursoft laikrakstu bibliotēkai
3 SBA pakalpojumi Grāmatu un citu dokumentu pasūtīšana no citām bibliotēkām
4 Izdevumu rezervēšana Grāmatu un citu materiālu rezervēšana, nodošanas termiņu pagarināšana un konta pārraudzība internetā http://valka.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
5 Konsultācijas Kā meklēt grāmatas un citus dokumentus e-katalogā, kā veikt rezervēšanu
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Izdruka - A4 lapa Melnbalta - 0,08 EUR ar PVN
2 Kopēšana - A4 lapa Melnbalta - 0,08 EUR ar PVN
3 Kopēšana - A3 lapa Melnbalta - 0,17 EUR ar PVN
4 Kopēšana - A4 lapa Melnbalta no abām pusēm - 0,13 EUR ar PVN
5 Kopēšana - A3 lapa Melnbalta no abām pusēm - 0,22 EUR ar PVN
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
Facebook
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

170,1

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

21

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

174

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

87

Pārējie:

87

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3125

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

843

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2282

Virtuālais apmeklējums:

49

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1845

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

146

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 923
Seriālizdevumi 917
Audiovizuālie resursi 1
Pārējie dokumenti 4
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 203

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 40
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 20
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 20

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

478

Izslēgto dokumentu kopskaits:

368

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

4575

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 157 71 3884
Seriālizdevumi 320 297 632
Audiovizuālie resursi 36
Nošizdevumi 1 1
Pārējie dokumenti 10
Elektroniskie resursi 12
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 43 545

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 8
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 7
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1