Blīdenes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000723

Adrese:

Ievas, Blīdenes pag., Brocēnu nov., LV-3852

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63865502 26161206 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Sociālie tīkli Draugiem.lv - Blīdenes pagasta bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Vineta Sproģe

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000024417

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

28.01.2002

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1379

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.05.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

325A

Akreditācijas datums:

21.11.2014

Akreditācijas termiņš:

21.11.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1946

Sākums:

No 1946. līdz 1986. gadam bibliotēka atradās Blīdenes muižas kompleksa Pils ēkā. 1986. gada 30. maijā Blīdenes muižas ēka cieta ugunsgrēkā, grāmatas nesadega, bet tika bojātas – aplietas ar ūdeni. Bibliotēku uz laiku slēdza, vēlāk to pārvietoja uz paju sabiedrības "Blīdene" "Tehniskais centrs" telpām (1986. - 1989.g.). 1989. gada novembrī bibliotēkai tiek piešķirtas telpas jaunajā administratīvajā un kultūras celtnē "Ievas". 1996. gada 26. decembrī bibliotēka pārceļas uz citām telpām (tai pašā ēkā, platība 166.3 m².), kuras ir daudz piemērotākas grāmatu fonda glabāšanai.

Darbība:

Blīdenes pagasta bibliotēka ir izglītojoša, informatīva un kultūras iestāde. Bibliotēkas darbības mērķis ir visu pagasta iedzīvotāju bibliotekārā, bibliogrāfiskā un informatīvā apkalpošana. Bibliotēkas galvenais uzdevums ir kvalitatīvu pakalpojumu sniegšana saviem pagasta iedzīvotājiem informācijas ieguves, brīvā laika pavadīšanas un izglītības jomā. Misija – padarīt savus un globālos informācijas resursus pieejamus un noderīgus iedzīvotājiem, rosināt interesi bērnos un jauniešos par grāmatu, kā arī saglabāt vietējas nozīmes kultūras mantojuma krājumu nākamajām paaudzēm.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 17:00 Pusdienas pārtraukums no 12:00-12:30
Otrdiena 08:00 17:00 Pusdienas pārtraukums no 12:00-12:30
Trešdiena 08:00 17:00 Pusdienas pārtraukums no 12:00-13:00
Ceturtdiena 08:00 17:00 Pusdienas pārtraukums no 12:00-13:00
Piektdiena 08:00 16:00 Pusdienas pārtraukums no 12:00-13:00
Papildu informācija:

Katra mēneša otrā un pēdējā trešdiena metodiskā diena - bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1 Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft.
2 Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana.
3 Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar pilntekstu un bibliogrāfiskām d/b un konsultācijas darbam ar datoru un internetu.
4 Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana pa tālruni 63865502, e-pastu bibl.blidene@broceni.lv. Grāmatu un citu materiālu rezervēšana saņemšanai konkrētā bibliotēkā, nodošanas termiņu pagarināšana.
5 Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Blīdenes pagasta bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA).
6 Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1 Kopēšana no bibliotēkas krājumierm A4 formāta melnbalta kopija 0.11 EUR
2 A4 formāta krāsaina kopija 0.50 EUR
3 Kopēšana dokumentiem, kas nav bibliotēkas krājumā A4 formāta melnbalta kopija 0.13 EUR
4 A4 formāta krāsaina kopija 0.61 EUR
5 Informācijas drukāšana no bibliotēkas krājuma materiāliem A4 formāta melnbalta izdruka 0.11 EUR
6 A4 formāta krāsaina izdruka 0.50 EUR
7 datorizdrukas ar informāciju, kas nav bibliotēkas krājuma materiāli A4 formāta melnbalta izdruka 0.13 EUR
8 A3 formāta krāsaina izdruka 0.61 EUR
9 Laminēšana A4 formāta loksne 2.34 EUR
10 Skenēšana Viena A4 lapaspuse 0.47 EUR
11 Starpbibliotēku abonementa (SBA) piegāde Viens sūtījums Pasta izdevumu apmērā
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1986

Teritorijas kopējā platība (m2):

36500

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

178,3

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

16

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

247

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

75

Pārējie:

172

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2599

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1844

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

755

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

12247

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1120

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 5469
Seriālizdevumi 6768
Attēlizdevumi 10
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 948

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 76
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 74
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 2

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

904

Izslēgto dokumentu kopskaits:

100

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

7621

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 310 97 5654
Seriālizdevumi 593 1885
Audiovizuālie resursi 3 41
Attēlizdevumi 1 32
Pārējie dokumenti 8
Elektroniskie resursi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 90 2 1609

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1